Фотосуреттерді бұру

Көрсетілген суретті қалаған бағытыңызға қарай бұрау үшін осы мүмкіндікті пайдалануыңызға болады.

 1. [Ойнату: Rotate stills/Ойнату: Фотосуреттерді бұру] параметрін таңдаңыз.

 2. Суретті таңдаңыз.

  • Бұру үшін суретті таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
 3. Суретті бұрыңыз.

  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесі басылған сайын, сурет келесідей сағат тілінің бағытымен бұрылады: 90° → 270° → 0°.
  • Басқа суретті бұру үшін 2 және 3-қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

 • Суреттер түсірместен бұрын [Орнату: Auto rotate/Орнату: Авто бұру] параметрін [OnФотосуреттерКомпьютер/ҚосуФотосуреттерКомпьютер] мәніне () орнатсаңыз, суретті осы функциямен бұрудың қажеті жоқ.
 • Ойнату кезінде бұрылған сурет бұрылған күйде көрсетілмесе, [Орнату: Auto rotate/Орнату: Авто бұру] параметрін [OnФотосуреттерКомпьютер/ҚосуФотосуреттерКомпьютер] мәніне орнатыңыз.