4K фильмдерінен немесе 4K уақыт үзілісі бар фильмдерінен кадрды шығарып алу

4K немесе 4K уақыт үзілісі бар фильмдерінен жеке кадрларды JPEG фотосуреттері ретінде сақтау үшін таңдай аласыз. Бұл «кадрды алу» деп аталады.

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

  • Ойнату түймесін басыңыз.
 2. 4K фильмін немесе 4K уақыт үзілісі бар фильмін таңдаңыз.

  • Таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Түсіру ақпараты экранында () 4K фильмдері мен 4K уақыт үзілісі бар фильмдер [4K] белгішесі арқылы көрсетіледі.
  • Индекс дисплейінде жалғыз кескін дисплейіне ауысу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 3. Жалғыз кескін дисплейінде Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 4. [Фильмді ойнату] белгішесін таңдаңыз.

  • Фильм ойнатыла бастайды.
 5. Фильмді тоқтату үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Фильмді ойнату панелі пайда болады.
 6. Алынатын кадрды таңдаңыз.

  • Тұрақты сурет ретінде алынатын суретті таңдау үшін фильмді ойнату панелін пайдаланыңыз.
  • Фильмді ойнату панелі нұсқаулары үшін Фильмді ойнату панелі бөлімін қараңыз.
 7. [Кадрды алу] белгішесін таңдаңыз.

 8. Сақтаңыз.

  • JPEG суреті ретінде ағымдағы кадрды сақтау үшін [OK] параметрін таңдаңыз.
 9. Көрсетілетін суретті таңдаңыз.

  • Мақсатты қалта мен сурет файлының нөмірін тексеріңіз.
  • [View original movie/Түпнұсқа фильмді қарап шығу] немесе [View extracted still image/Шығарып алынған фотосуретті қарап шығу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Кадр алу Full HD фильмдерінде, Full HD уақыт үзілісі бар фильмдерінде, HD фильмдерінде немесе басқа камерадан 4K фильмдерінде немесе 4K уақыт үзілісі бар фильмдерде мүмкін емес.