Picture Style мәнерін тіркеу

[Portrait/Портрет] немесе [Landscape/Ландшафт] сияқты негізгі Picture Style параметрін таңдауыңызға, оны қажетінше реттеуіңізге және оны [User Def. 1/Пайдаланушы анық. 1] – [User Def. 3/Пайдаланушы анық. 3] астында тіркей аласыз. Түрлі параметрлермен бірнеше Picture Style мәнерлерін жасау кезінде пайдалы.

EOS Utility бағдарламасын пайдаланып (EOS бағдарламалық жасақтамасы, ) камерада тіркеген Picture Style мәнерлеріңізді де осы жерде өзгертуге болады.

 1. [Түсіру: Picture Style] параметрін таңдаңыз.

 2. Пайдаланушы анықтаған мәнер нөмірін таңдаңыз.

  • Санды [User Def. 1/Пайдаланушы анық.1] - [User Def. 3/Пайдаланушы анық.3] арасынан таңдаңыз, одан кейін INFO түймесін басыңыз.
 3. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • [Picture Style] таңдаулы кезде Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 4. Негізгі Picture Style параметрін таңдаңыз.

  • Негізгі Picture Style таңдаңыз.
  • Сондай-ақ, EOS Utility бағдарламасымен (EOS бағдарламалық жасақтамасы) камераға тіркелген мәнерлерді реттеу кезінде мәнерлерді осы жолмен таңдаңыз.
 5. Параметрді таңдаңыз.

 6. Әсер деңгейін орнатыңыз.

  • Реттелген параметрді сақтау және Picture Style тармағын таңдау экранына оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

   Негізгі Picture Style [User Def. */Пайдаланушы анық.*] түймесінің оң жағында көрсетіледі.

   Көк мәнер атаулары параметрлерді әдепкі мәндерден өзгерткеніңізді білдіреді.

Ескерту

 • Picture Style мәнері [User Def. */Пайдаланушы анық.*] астында тіркеліп қойған болса, негізгі Picture Style мәнерін өзгерту алдыңғы тіркелген Пайдаланушы анықтайтын Picture Style мәнерінің параметрлерін тазалайды.
 • [User Def. */Пайдаланушы анық.*] параметрлері [Basic settings/Негізгі параметрлер] параметрі [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] терезесінде () орындалған кезде қайта орнатылады.

Ескертпе

 • Тіркелген Picture Style мәнерімен түсіру үшін тіркелген [User Def. */Пайдаланушы анық.*] параметрін таңдаңыз, одан кейін түсіріңіз.
 • Picture Style файлын камераға тіркеу процедурасына қатысты, EOS Utility нұсқаулығынан () қараңыз.