Түстік кеңістік

Жаңғыртылатын түстер ауқымы «түстік кеңістік» деп аталады. Қалыпты түсіру үшін sRGB ұсынылады.

  1. [Түсіру: Color space/Түсіру: Түстік кеңістік] параметрін таңдаңыз.

  2. Түстік кеңістік параметрін орнатыңыз.

Adobe RGB

Бұл түстік кеңістік әсіресе коммерциялық басып шығару және басқа кәсіби қолданыстарға арналған. Adobe RGB бағдарламасымен үйлесімді мониторлар немесе DCF 2.0 (Exif 2.21 немесе одан кейінгі) функциясымен үйлесімді принтерлер сияқты құралды пайдалану кезінде ұсынылады.

Ескертпе

  • Adobe RGB түстік кеңістігімен түсірілген фотосуреттердің файл атаулары «_» белгісімен басталады.
  • ICC профилі қосылмайды. ICC профайлы туралы сипаттамаларды Digital Photo Professional нұсқаулығынан (EOS бағдарламалық жасақтамасы) қараңыз.
  • Негізгі аймақ режимінде [sRGB] автоматты түрде орнатылады.