Интеллектуалды авто көрініс

Интеллектуалды авто көрініс — толық автоматты режим. Камера көріністі талдап, оңтайлы параметрлерді автоматты түрде орнатады. Ол нысан қозғалысын анықтау арқылы тұрақты немесе қозғалатын нысанда автоматты түрде фокустай алады ().

 1. Режим дискісін Интеллектуалды авто көрініс күйіне орнатыңыз.

 2. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Хабарды оқыңыз және [OK] тармағын таңдаңыз.
 3. Камераны түсіретін нәрсеңізге бағыттаңыз (нысан).

  • Негізінде камера ең жақын нысанға фокусталады.

   AF нүктелері (1) анықталған кез келген беттерде немесе көздерде көрсетіледі.

  • Жақтау (AF нүктесі) экранда көрсетілген кезде, оны нысанға бағыттаңыз.
 4. Нысанға фокустаңыз.

  • Фокустау үшін ысырма түймесін жартылай басыңыз.

   Жарқыл жыпылықтаса, кірістірілген жарқылды қолмен көтеріңіз.

  • Көмескі жарықта AF көмекші сәулесі () қажет болған жағдайда автоматты түрде белсендіріледі.
  • Нысан фокусқа алынғаннан кейін сол AF нүктесі жасыл түске айналады және камера дыбыстық сигнал шығарады (Бір түсірілім AF).
  • Қозғалмалы нысанда фокусқа алынған AF нүктесі көк түске айналады және нысан қозғалысын бақылайды (Servo AF).
 5. Суретке түсіріңіз.

  • Суретке түсіру үшін ысырма түймесін толығымен басыңыз.
  • Жаға түсірілген сурет экранда шамамен 2 сек. бойы көрсетіледі.
  • Кірістірілген жарқылды ішіне кіргізу үшін оны саусақтарыңызбен басыңыз.

Ескерту

 • Нысан қозғалысы (нысандар тұрақты немесе қозғалатын болса да) кейбір нысан немесе түсіру жағдайлары үшін дұрыс анықталмауы мүмкін.

Ескертпе

 • AF операциясы (Бір түсірілім AF немесе Servo AF) ысырма түймесін жартылай басқан кезіңізде автоматты түрде орнатылады. Тіпті Бір түсірілім AF режиміне орнатылған кезде де, егер ысырма түймесін жартылай басып тұрған кезіңізде нысан қозғалысы анықталса, камера Servo AF режиміне ауысады.
 • Интеллектуалды авто көрініс режимі түстерді табиғатта, сыртта және күннің батуы көріністерінде әсерлірек көрінетін етеді. Егер қалаған түс реңктеріне қол жеткізе алмасаңыз, режимді Шығармашыл аймақ режиміне () өзгертіп, [Авто] параметрінен басқа Picture Style параметрін таңдаңыз да, одан кейін түсіріңіз ().

Бұлыңғырланған фотосуреттерді азайту

 • Қолмен ұстап түсіргенде камераның шайқалуынан абай болыңыз. Камераның шайқалуын болдырмау үшін мосыны пайдалану ұсынылады. Түсіру жабдығының салмағын көтере алатын мықты мосыны пайдаланыңыз. Камераны мосыға мықтап бекітіңіз.
 • Қашықтық ауыстырып-қосқышын (бөлек сатылады, ) немесе сымсыз қашықтан басқару құралын (бөлек сатылады, ) пайдалану мүмкіндігін қарастырыңыз.

Ақаулықтарды жоюЖҚС

 • Фокустау мүмкін емес (қызғылт сары AF нүктесі арқылы көрсетілген).

  AF нүктесін контрасты жақсы аймақ үстіне бағыттаңыз, одан кейін ысырма түймесін жартылай басыңыз (). Нысанға тым жақын болсаңыз, алыстау тұрып, қайтадан түсіріңіз.

 • Бірнеше AF нүктелері бір уақытта көрсетіледі.

  Фокус осы нүктелердің барлығында алынған.

 • Ысырма жылдамдығының көрінісі жыпылықтауда.

  Тым қараңғы болғандықтан суретке түсіру камераның шайқалуына байланысты нысанның бұлыңғырлауына әкелуі мүмкін. Мосыны, кірістірілген жарқылды немесе сыртқы жарқылды () пайдалану ұсынылады.

 • Суреттер тым қараңғы.

  Нысандар күндізгі уақыт түсірілімдерінде арты жарықтандырылған жағдайда немесе көмескі жарықта түсіру кезінде кірістірілген жарқылды автоматты жарқыл жануын қосу үшін алдын ала көтеріңіз.

 • Жарқылман түсірілген суреттер тым ашық.

  Жарқылмен суретке түсіруде нысандарды жақын ауқымда түсірсеңіз, суреттер ашық (жеткіліксіз экспозицияланған) болуы мүмкін. Нысаннан алыс тұрып қайтадан түсіріңіз.

 • Жарқылмен түсірілген суреттердің төменгі бөлігі қалыптан тыс қараңғы.

  Тым жақын нысандарды түсіру түсірілімдеріңізде объектив көлеңкесін көрінетін етуі мүмкін. Нысаннан алыс тұрып қайтадан түсіріңіз. Объектив блендасын пайдаланып отырсаңыз, оны түсірместен бұрын алып тастап көріңіз.

Ескертпе

 • Кірістірілген жарқылды пайдаланбаған жағдайда келесілерді ескеріңіз.

 • Көмескі жарық кезінде камераның шайқалуы орын алғанда камераны қозғалтпай ұстап тұрыңыз немесе мосыны пайдаланыңыз. Үлкейту объективін пайдалану кезінде камераның шайқалуынан туындаған бұлыңғырды объективті кең бұрышты жағына орнату арқылы азайтуыңызға болады.
 • Көмескі жарықта портреттер түсіру кезінде нысандарға түсіруді аяқтамайынша қозғалмай тұруларын айтыңыз. Түсіріп жатқан кезіңіздегі кез келген қозғалыс адамды суретте бұлыңғыр көріндіреді.

Жылжымалы нысандарды түсіру

Ысырма түймесін жартылай басу қозғалған нысандарды фокуста ұстау үшін оларды бақылайды.

Ысырма түймесін жартылай басып тұрғанда нысанды экранда ұстаңыз және шешуші сәтте ысырма түймесін толық басыңыз.

Көрініс белгішелері

Камера көрініс түрін анықтап, оған сәйкес келу үшін барлығын автоматты түрде орнатады. Фотосуреттер түсіру кезінде анықталған көріністі көрсететін белгіше экранның жоғарғы сол жағында пайда болады ().

Әсерлерді қолданып түсіру (Creative Assist (Шығармашылық көмекші))

 1. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Хабарды оқыңыз және [OK] тармағын таңдаңыз.
 2. Әсерді таңдаңыз.

  • Әсерді реттеу үшін Дискі дискісін немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 3. Әсер деңгейі мен басқа мәліметтерді таңдаңыз.

  • Дискі дискісімен немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерімен орнатып, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Параметрді қайта орнату үшін AE құлпы түймесін басыңыз, одан кейін [OK] тармағын таңдаңыз.

Шығармашылық көмекші әсерлері

 • [] Preset (Алдын ала орнату)

  Алдын ала орнатылған әсерлердің біреуін таңдаңыз.

  [Saturation/Қанықтық], [Color tone 1/Түс реңкі 1] және [Color tone 2/Түс реңкі 2] параметрлерінің [B&W/Қара және ақ] режимімен қолжетімді емес екенін ескеріңіз.

 • [] Background blur (Өң бұлыңғырлығы)

  Өң бұлыңғырлығын реттеңіз. Өңді анығырақ ету үшін жоғарылау мәндерді таңдаңыз. Өңді бұлыңғырлату үшін төмендеу мәндерді таңдаңыз. [Auto/Авто] өңдік бұлыңғырлануды ашықтыққа сәйкестендіру үшін реттейді. Объектив ашықтығына (f/сан) байланысты кейбір позициялар қолжетімді болмауы мүмкін.

 • [] Brightness (Ашықтық)

  Сурет ашықтығын реттеңіз.

 • [] Contrast (Контраст)

  Контрастты реттеңіз.

 • [] Saturation (Қанықтық)

  Түстердің ашықтығын реттеңіз.

 • [] Color tone 1 (Түс реңкі 1)

  Сары/көк түс реңкін реттеңіз.

 • [] Color tone 2 (Түс реңкі 2)

  Жасыл/қызыл түс реңкін реттеңіз.

 • [] Monochrome (Монохромды)

  Монохромды түсіру үшін реңк беру әсерін орнатыңыз.

Ескертпе

 • [Background blur/Фон бұлыңғырлығы] функциясы жарқыл көмегімен фотосуреттерге түсіру кезінде қолжетімді болмайды.
 • Бұл параметрлер түсіру режимдерін ауыстырған немесе қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатқан кезіңізде қайта орнатылады. Параметрлерді сақтау үшін [Түсіру: Retain Creative Assist data/Түсіру: Шығармашылық көмекші деректерін сақтау] опциясын [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Әсерлерді сақтау

Ағымдағы параметрді камераға сақтау үшін [Creative Assist/Шығармашылық көмекші] параметрі экранындағы INFO түймесін басыңыз, одан кейін [OK] тармағын таңдаңыз. Үш алдын ала орнатылған мәнге дейін [USER*/ПАЙДАЛАНУШЫ*] ретінде сақтауға болады. Үшеуі сақталғаннан кейін, бар [USER*/ПАЙДАЛАНУШЫ*] алдын ала орнатылған мәні жаңасын сақтау үшін қайта жазылуы тиіс.