M: Қол экспозициясы

Бұл режимде сіз ысырма жылдамдығын да апертура мәнін де қалауыңыз бойынша орнатасыз. Экспозицияны анықтау үшін экспозиция деңгейінің көрсеткішіне қараңыз немесе сатып алуға болатын экспозиция өлшегішін пайдаланыңыз.

M Қолмен дегенді білдіреді.

 1. Режим дискісін M күйіне орнатыңыз.

 2. ISO көрсеткішін орнатыңыз ().

  • Оны орнату үшін / түймесін басыңыз.
  • ISO авто параметрімен экспозиция компенсациясын орнатуыңызға болады ().
 3. Қажетті ысырма жылдамдығын орнатыңыз.

  • Оны орнату үшін Дискі дискісін бұраңыз.
 4. Қажетті апертура мәнін орнатыңыз.

  • Апертура мәнін таңдау үшін Жоғары пернесі пернесін басыңыз, одан кейін мәнді орнату үшін Дискі дискісін бұраңыз.
 5. Нысанға фокустаңыз.

  (1) Стандартты экспозиция индексі

  (2) Экспозиция деңгейінің белгісі

  • Ысырма түймесін жартылай басыңыз.
  • Ағымдағы экспозиция деңгейінің стандартты экспозиция деңгейінен қаншалықты алыс екенін көру үшін [] экспозиция деңгейінің белгісін тексеріңіз.
 6. Экспозицияны орнатып, суретке түсіріңіз.

  • Экспозиция деңгейінің көрсеткішін тексеріп, қажетті ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін орнатыңыз.
  • Егер деңгей стандартты экспозициядан ±3 тоқтаудан асса, экспозиция деңгейі көрсеткішінің соңында [Солға пернесі] немесе [Оңға пернесі] пайда болады.

ISO авто мүмкіндігі бар экспозиция компенсациясы

Қол экспозициясымен түсіру үшін ISO көрсеткiшi [AUTO/АВТО] параметріне орнатылса, экспозиция компенсациясын () төмендегідей орнатуыңызға болады:

 • [Түсіру: Expo.comp./AEB/Түсіру: Эксп.комп./AEB]
 • Ысырма түймесін жартылай басып тұрып басқару сақинасын бұраңыз ()

Ескерту

 • Экспозиция ISO авто параметрі орнатылған кезде күткендегідей болмауы мүмкін, себебі ISO көрсеткіші көрсеткен ысырма жылдамдығыңыз бен апертура мәніңізге стандартты экспозицияны қамтамасыз ету үшін реттеледі. Бұл жағдайда экспозиция компенсациясын орнатыңыз.
 • Экспозиция компенсациясы ISO авто параметрімен жарқылмен суретке түсіруде экспозиция компенсациясының шамасын орнатсаңыз да қолданылмайды.

Ескертпе

 • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) параметрінің M режимінде де көрсетілуін қосу үшін [Тексеру] белгісін [Disable during man expo/Қол экспозициясы кезінде ажырату] параметрінен [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] терезесінде алып тастаңыз ().
 • ISO авто орнатылған кезде, ISO көрсеткішін құлыптау үшін AE құлпы түймесіне баса аласыз.
 • Егер AE құлпы түймесін басып, түсірілімді қайта ұйымдастырсаңыз, AE құлпы түймесін басумен салыстырылған экспозиция деңгейінің көрсеткішіндегі экспозиция деңгейінің айырмашылығын көре аласыз.