Ақпарат дисплейі

Жылдам басқару экраны

Шығармашыл аймақ режимдерінде (түсіру функциялары экранынан басқа)

 1. (1) AF әдісі
 2. (2) AF операциясы
 3. (3) Жетек режимі
 4. (4) Өлшеу режимі
 5. (5) Сурет сапасы
 6. (6) Фильм жазу өлшемі
 1. (7) Ақ түс балансы
 2. (8) Picture Style
 3. (9) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 4. (10) Шығармашыл сүзгілер
 5. (11) Фотосуреттің пропорциялары

Шығармашыл аймақ режимдеріндегі Түсіру функциялары экраны

 1. (1) Ысырма жылдамдығы
 2. (2) Түсіру режимі*
 3. (3) Экспозиция компенсациясы/AEB параметрі
 4. (4) Ақ түс балансы
 5. (5) Picture Style
 6. (6) Ақ түс балансын түзету
 7. (7) AF әдісі
 8. (8) AF операциясы
 9. (9) Жетек режимі
 1. (10) Апертура мәні
 2. (11) ISO көрсеткiшi
 3. (12) Flash exposure compensation (Жарқыл экспозициясының компенсациясы)
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 5. (14) Өлшеу режимі
 6. (15) Ақ түс балансының брекетингі
 7. (16) Сурет сапасы
 8. (17) Өздігінен түсіруді реттейтін таймер

Бұл функцияларды Жылдам басқару арқылы орнату мүмкін емес.

Фильм жазу кезінде

 1. (1) Shooting mode (Түсіру режимі)
 2. (2) AF әдісі
 3. (3) Movie self-timer (Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері)
 4. (4) Фильм жазу өлшемі
 5. (5) Сандық үлкейту
 1. (6) Movie digital IS (Сандық фильм IS)
 2. (7) Ақ түс балансы
 3. (8) Picture Style
 4. (9) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 5. (10) Шағын әсерлі фильм

Фотосуретке түсіру экраны

INFO түймесі басылған сайын ақпарат дисплейі өзгереді.

 • Дисплей ағымда қолданылған параметрлерді ғана көрсетеді.
 1. (1) Батарея деңгейі
 2. (2) Фильм жазу уақыты қолжетімді
 3. (3) Максималды жарқыл
 4. (4) Қолжетімді түсірілімдер саны/Өздігінен түсіруді реттейтін таймер түсіргенше секунд
 5. (5) Түсіру режимі/көрініс белгішесі
 6. (6) Тор
 7. (7) AF әдісі
 8. (8) AF операциясы
 9. (9) Жетек режимі
 10. (10) Өлшеу режимі
 11. (11) Сурет сапасы
 12. (12) Фильм жазу өлшемі
 13. (13) Wi-Fi функциясы
 14. (14) Жарқылды пайдалану үшін ескерту (жыпылықтайды)/Жарқылға дайын (қосулы)/FE құлпы/Жоғары жылдамдықты синхрондау
 15. (15) AE құлпы
 16. (16) Ысырма жылдамдығы
 17. (17) Апертура мәні
 1. (18) AEB
 2. (19) AF нүктесі (1-нүктелі AF)
 3. (20) Ескерту: Фильмнің сандық IS опциясын өшіру ұсынылады
 4. (21) Гистограмма (Ашықтық/RGB)
 5. (22) Ақ түс балансы/Ақ түс балансын түзету
 6. (23) Picture Style
 7. (24) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 8. (25) Шығармашыл сүзгілер
 9. (26) Фотосуреттің пропорциялары
 10. (27) Экспозиция үлгілеуі
 11. (28) Wi-Fi сигналының күші
 12. (29) ISO көрсеткiшi
 13. (30) Ашық реңк артықшылығы
 14. (31) Bluetooth функциясы
 15. (32) Экспозиция компенсациясы
 16. (33) Экспозиция деңгейінің көрсеткіші
 17. (34) Ұшақ режимі

Ескертпе

 • INFO түймесін басуға жауап ретінде көрсетілетін ақпаратты көрсетуіңізге болады ().
 • Басқа белгішелер реттеулерді орнатқаннан кейін уақытша көрсетілуі мүмкін.

Фильм жазу экраны

INFO түймесі басылған сайын ақпарат дисплейі өзгереді.

 • Дисплей ағымда қолданылған параметрлерді ғана көрсетеді.
 1. (1) Дыбыс жазу өшірулі индикаторы
 2. (2) Фильм бағдарын өзгерту ақпараты
 3. (3) Батарея деңгейі
 4. (4) Қолжетімді фильм жазу уақыты/Өткен жазу уақыты
 5. (5) Фильм жазу өлшемі
 6. (6) Тор
 7. (7) AF әдісі
 8. (8) Фильмнің өздігінен түсіруді реттейтін таймері
 9. (9) Фильм жазу өлшемі
 10. (10) Сандық үлкейту
 11. (11) Movie digital IS (Сандық фильм IS)
 12. (12) Фильмнің Servo AF нүктесі
 13. (13) AE құлпы
 14. (14) Ысырма жылдамдығы
 15. (15) Дыбыс жазу деңгейінің көрсеткіші (қолмен/жол енгізу)
 16. (16) Апертура мәні
 1. (17) Экспозиция компенсациясы
 2. (18) Температура туралы ескерту
 3. (19) AF нүктесі (1-нүктелі AF)
 4. (20) Гистограмма
 5. (21) Ақ түс балансы/Ақ түс балансын түзету
 6. (22) Picture Style
 7. (23) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 8. (24) Шағын әсерлі фильм
 9. (25) Wi-Fi сигналының күші
 10. (26) Bluetooth функциясы
 11. (27) ISO көрсеткiшi
 12. (28) Ашық реңк артықшылығы
 13. (29) Wi-Fi функциясы
 14. (30) Ұшақ режимі

Ескерту

 • INFO түймесін басуға жауап ретінде көрсетілетін ақпаратты көрсетуіңізге болады ().
 • Тор мен гистограмманы фильм жазу кезінде көрсету мүмкін емес (және олар қазір көрсетіліп тұрса, фильм жазу дисплейді тазалайды).
 • Фильм жазу басталған кезде фильм жазудың қалған уақыты өткен уақытқа ауысады.

Ескертпе

 • Басқа белгішелер реттеулерді орнатқаннан кейін уақытша көрсетілуі мүмкін.

Көрініс белгішелері

Интеллектуалды авто көрініс түсіру режимінде камера көрініс түрін анықтайды және барлық параметрлерді сәйкесінше орнатады. Анықталған көрініс түрі экранның жоғарғы сол жағында көрсетіледі.

Нысан

Өң

Адамдар Адамдардан басқа нысандар Өң түсі
Қозғалы­ста Табиғат/сыртқы көрініс Қозғалы­ста Жақын ауқымда
Ашық Портрет (Ашық) Қозғалыстағы портрет (Ашық) Табиғат/сыртқы көрініс (Ашық) Қозғалыстағы портрет емес сурет (Ашық) Жақын портрет емес сурет (Ашық) Сұр
Артқы жарық Портрет (Ашық/Артқы жарығы бар) Қозғалыстағы портрет (Ашық/Артқы жарығы бар) Табиғат/сыртқы көрініс (Ашық/Артқы жарығы бар) Қозғалыстағы портрет емес сурет (Ашық/Артқы жарығы бар) Жақын портрет емес сурет (Ашық/Артқы жарығы бар)
Көк аспан қосылады Портрет (Көк аспан қосылған) Қозғалыстағы портрет (Көк аспан қосылған) Табиғат/сыртқы көрініс (Көк аспан қосылған) Қозғалыстағы портрет емес сурет (Көк аспан қосылған) Жақын портрет емес сурет (Көк аспан қосылған) Көгілдір
Артқы жарық Портрет (Көк аспан қосылған/Артқы жарығы бар) Қозғалыстағы портрет (Көк аспан қосылған/Артқы жарығы бар) Табиғат/сыртқы көрініс (Көк аспан қосылған/Артқы жарығы бар) Қозғалыстағы портрет емес сурет (Көк аспан қосылған/Артқы жарығы бар) Жақын портрет емес сурет (Көк аспан қосылған/Артқы жарығы бар)
Күннің батуы *1 Портрет емес сурет (Күннің батуы) *1 Қызғылт сары
Прожектор Портрет (Прожектор) Портрет емес сурет (Прожектор) Жақын портрет емес сурет (Прожектор) Қою көк
Күңгірт Портрет (Қараңғы) Портрет емес сурет (Қараңғы) Жақын портрет емес сурет (Қараңғы)
Мосымен Портрет (Қараңғы/Мосы пайдаланылған) *1 Табиғат/сыртқы көрініс (Қараңғы/Мосы пайдаланылған) *1
 • 1: Анықтауға болатындардан таңдалған көріністер белгішелері көрсетіледі.

Ескерту

 • Көрсетілген белгішелер көрініске, түсіру жағдайларына, пайдаланылған объективке және басқа факторларға байланысты нақты көрініске сәйкес келмеуі мүмкін.

Ойнату экраны

Фотосуреттер үшін негізгі ақпарат дисплейіне

 1. (1) Wi-Fi функциясы
 2. (2) Wi-Fi сигналының күші
 3. (3) Батарея деңгейі
 4. (4) Ағымдағы сурет саны/Барлық суреттер/Табылған суреттер саны
 5. (5) Ұшақ режимі
 6. (6) Ысырма жылдамдығы
 7. (7) Апертура мәні
 1. (8) Экспозиция компенсациясының шамасы
 2. (9) Bluetooth функциясы
 3. (10) Бағалау
 4. (11) Суретті қорғау
 5. (12) Қалта нөмірі-Файл нөмірі
 6. (13) Сурет сапасы/Өңделген сурет/Қиып алу
 7. (14) ISO көрсеткiшi
 8. (15)Ашық реңк артықшылығы

Ескерту

 • INFO түймесін басуға жауап ретінде көрсетілетін ақпаратты көрсетуіңізге болады ().
 • Егер сурет басқа камерамен түсірілген болса, белгілі бір түсіру ақпараты көрсетілмейді.
 • Осы камерамен түсірілген суреттерді басқа камераларда ойнату мүмкін емес.

Фотосуреттер үшін толық ақпарат дисплейі

 1. (1) Ысырма жылдамдығы
 2. (2) Түсіру режимі
 3. (3) Апертура мәні
 4. (4) Ақ түс балансы
 5. (5) Ақ түс балансын түзету шамасы
 6. (6) Экспозиция компенсациясының шамасы
 7. (7) Түсіру күні мен уақыты
 8. (8) Гистограмма (Ашықтық/RGB)
 9. (9) ISO көрсеткiшi
 1. (10) Ашық реңк артықшылығы
 2. (11) Өлшеу режимі
 3. (12) Жарқылмен суретке түсіру/Жарқыл экспозициясы компенсациясының шамасы
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)
 5. (14) Picture Style/Параметрлер
 6. (15) Сурет сапасы/Өңделген сурет/Қиып алу
 7. (16) Файл өлшемі
 • RAW+JPEG сурет сапасында түсіргенде, RAW суретінің файл көлемі көрсетіледі.
 • Сурет аймағын көрсететін объективтер пропорциялары орнатылып () және сурет сапасы үшін RAW немесе RAW+JPEG орнатылып түсірілген суреттер үшін көрсетіледі.
 • Жарқыл экспозициясының компенсациясынсыз жарқылмен фотосуретке түсіру кезінде [Жарқыл экспозициясының компенсациясынсыз жарқылмен фотосуретке түсіру] белгішесі көрсетіледі.
 • [Өңдеуді орындағаннан кейін жасалған және сақталған суреттер] Шығармашылық сүзгі суреттерін немесе өлшемін өзгерту, қию немесе кадрды алу әрекеттерінен кейін сақталған суреттерді көрсетеді.

Фильмдер үшін толық ақпарат дисплейі

 1. (1) Фильмді ойнату
 2. (2) Фильм жазу режимі/Уақыт үзілісі бар фильм
 3. (3) Фильм бағдарын өзгерту ақпараты
 4. (4) Сурет өлшемі
 5. (5) Кадр жиілігі
 1. (6) Сандық фильм IS
 2. (7) Жазу уақыты
 3. (8) Фильм жазу пішімі
 4. (9) Фильмді қысу әдісі
 • Қарапайымдылық үшін түсіндірмелер осы жерде көрсетілмеген фотосуреттердің негізгі/толық ақпарат дисплейінде де қамтылатын элементтер үшін қосылмаған.

Ескертпе

 • Фильмді ойнату кезінде «*, *» белгісі [Picture Style] терезесіндегі [Sharpness/Анықтық] параметрлерінің [Fineness/Дәлдік] және [Threshold/Шек] параметрлері үшін көрсетіледі.