Шағын әсерлі фильмдер

Таңдалған аймақтан тыс сурет аймақтарын бұлыңғырлау арқылы сіз шағын үлгі әсері қолданылған фильмдерді жаза аласыз. Сондай-ақ, жылдам қозғалыста қозғалатын адамдар мен нысандар бар шағын көріністерге ұқсайтын фильмдер жасау үшін жазу алдында ойнату жылдамдығын таңдауыңызға болады. Дыбыс жазылмайтынын ескеріңіз.

 1. [Шағын әсерлі фильм (өшірулі)] белгішесін таңдаңыз.

  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз және Жылдам басқару экранында [Шағын әсерлі фильм (өшірулі)] белгішесін таңдаңыз.
  • Ойнату жылдамдығы ретінде [Шағын әсерлі фильм (5x)], [Шағын әсерлі фильм (10x)] немесе [Шағын әсерлі фильм (20x)] опциясын таңдаңыз.
 2. Көрініс жақтауын жылжытыңыз.

  • Айқын көрінетін аймақты орнату үшін көрініс жақтауын пайдаланыңыз.
  • Қызғылт сары түске боялатын көрініс жақтауының қозғалысын қосу үшін AF нүктесін таңдау түймесін басыңыз.
  • Көрініс жақтауының бағдарын ауыстыру үшін ол көлденең бағдарда кезде Солға пернесіОңға пернесі пернелерін, ал тік бағдарда кезде Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Көлденең көрініс жақтауын жылжыту үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз, ал тік көрініс жақтауын жылжыту үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.
  • Көрініс жақтауын ортасы бойынша қайтадан туралау үшін INFO түймесін басыңыз.
  • Экран жақтауының орнын растау үшін, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. Келесіде AF нүктесін орнатыңыз.
 3. AF нүктесін жылжытыңыз.

  • AF нүктесі сарғылт түсте жанған кезде жылжытуға болады.
  • AF нүктесін фокусталатын орынға жылжыту үшін Жоғары пернесі Төмен пернесі Солға пернесі Оңға пернесі пернелерін басыңыз.
  • AF нүктесін және көрініс жақтауын туралау ұсынылады.
  • AF нүктесін экранның ортасына қайтару үшін INFO түймесін түртіңіз.
  • AF нүктесінің орнын растау үшін, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 4. Фильмді жазыңыз.

  • Фильм түсіру түймесін басыңыз.

Жылдамдық және ойнату уақыты (1 минуттық фильм үшін)

Жылдамдық Ойнату уақыты
5× (шағын әсерлі фильм) Шам. 12 сек.
10× (шағын әсерлі фильм) Шам. 6 сек.
20× (шағын әсерлі фильм) Approx. 3 sec.

Ескерту

 • Көріністегі адамдар мен нысандарды ойнату кезінде жылдам жылжыту үшін фильмді түсірмес бұрын [Шағын әсерлі фильм (5x)], [Шағын әсерлі фильм (10x)] немесе [Шағын әсерлі фильм (20x)] опциясын таңдаңыз. Фильмдер шағын үлгідегі көріністерге ұқсайды.
 • Дыбыс жазылмайды.