Жалпы фильм жазу сақтық шаралары

Ескерту

 • Фильм жазу бойынша сақтық шаралары

 • Камераны шуақты ауа райындағы жасанды жарық көзі сияқты қатты жарық көздеріне бағыттамаңыз. Ол сурет сенсорын немесе камераның ішкі құрамдастарын зақымдауы мүмкін.
 • Майда мәліметтері бар бірнәрсені жазсаңыз, шу немесе қате түстер туындауы мүмкін.
 • [Авто ақ түс балансы] немесе [Авто: Ақ түс басымдығы] орнатылған кезде фильм жазу кезінде ISO көрсеткiшi немесе апертура мәні өзгерсе, ақ түс балансы өзгеруі мүмкін.
 • Фильмдерді флуоресцентті немесе ЖШД жарығы астында жазу экранның жыпылықтауын тудыруы мүмкін.
 • Көмескі жарықта фильм жазу кезінде USM объективімен автофокустау фильмдерде көлденең жолақтың жазылуына әкелуі мүмкін. Бірдей шу түрі электрондық фокустау сақинасымен жабдықталған белгілі бір объективтермен қолмен фокустауды (MF) орындаған жағдайда орын алуы мүмкін.
 • Фильм жазу кезінде масштабтау орындайтын болсаңыз, бірнеше сынақ фильмдерін жазу ұсынылады. Фильм жазу кезінде масштабтау экспозиция өзгерістерін немесе объектив дыбыстарының жазылуын, тегіс емес дыбыс деңгейін немесе фокустың жоғалуын тудыруы мүмкін.
 • Үлкен апертура мәндері нақты фокустауды кідіртуі немесе болдырмауы мүмкін.
 • Фильм жазу кезінде AF әрекетін орындау мәселелердің келесі түрлерін тудыруы мүмкін: фокустың қатты уақытша жоғалуы, фильм ашықтығындағы өзгерістерді жазу, фильм жазудың уақытша тоқтауы немесе объективтің механикалық дыбыстарын жазу.
 • Кірістірілген микрофондарды () саусақтарыңызбен немесе басқа заттармен жаппаңыз.
 • Сондай-ақ, қажетінше Жалпы фотосурет түсіру сақтық шаралары бөлімін қараңыз.
 • Камера Wi-Fi арқылы қосылған кезде фильм жазуда қызуы мүмкін. Қолмен ұстап жазудан аулақ болу үшін мосыны пайдаланыңыз немесе басқа шараларды орындаңыз.
 • Қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] ішкі температураны ескерту белгішесі

 • Камераның ішкі температурасы ұзақ уақыт бойы фильм жазуға байланысты немесе жоғары орта температурасында көтерілсе, қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі пайда болады.
 • Қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі фильм жазудың көп ұзамай автоматты түрде аяқталатынын білдіреді. Егер бұл орын алса, камераның ішкі температурасы төмендемейінше қайтадан жаза алмайсыз, сондықтан қуатты өшіріп, камераның біраз салқындауын күтіңіз. Қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесі көрсетілген кезде фильм жазу автоматты түрде тоқтайтын уақытқа дейінгі уақыттың түсіру жағдайларына байланысты өзгеретінін ескеріңіз.
 • Фильмді жоғары температурада ұзақ уақыт бойы жазу қызыл [Температура туралы ескерту қызыл] белгішесінің ертерек пайда болуына әкеледі. Жазбаған кезде әрқашан камераны өшіріңіз.
 • Жазу және сурет сапасы

 • Егер жалғанған объективтің Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) функциясы бар болса және сіз Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышын ON күйіне орнатсаңыз, ысырма түймесін жартылай баспасаңыз да Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) әрқашан жұмыс істеп тұрады. Бұл батарея қуатын тұтынады және кейбір түсіру жағдайларында ол жалпы фильм жазу уақытын азайтуы мүмкін. Мосыны пайдалану сияқты Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қажет емес кезде Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышын OFF күйіне орнату ұсынылады.
 • Автоэкспозициямен фильм жазу кезінде ашықтық өзгерсе, фильм бір сәтке тоқтауы мүмкін. Бұл жағдайларда фильмді қол экспозициясымен жазыңыз.
 • Егер суретте өте ашық жарық көзі бар болса, экранда ашық аймақ қара болып шығуы мүмкін. Фильмдер дәл экранда пайда болғандай жазылады.
 • Жоғары ISO көрсеткіштері, жоғары температуралар, төмен ысырма жылдамдықтары және көмескі жарық сияқты жағдайлар тіркесімінде фильмдер жазу кезінде сурет сапасы төмен болуы мүмкін.
 • Ұзақ уақыт бойы фильмдер жазу камераның ішкі температурасының көтерілуіне әкелуі және сурет сапасына әсер етуі мүмкін. Фильмдер жазып жатпасаңыз, камераны мүмкін кезде өшіріңіз.
 • Жазылған фильмдердің бейне және дыбыс сапасы басқа құрылғыларда нашар болуы мүмкін және құрылғылар MP4 пішімдерін қолдайтын болса да, ойнату мүмкін болмауы мүмкін.
 • Жазу жылдамдығы баяу картаны пайдалансаңыз, фильм жазу кезінде экранның оң жағында көрсеткіш пайда болуы мүмкін. Көрсеткіш картаға жазылған деректер мөлшерін көрсетеді (ішкі буфер жадының қалған сыйымдылығы) және жай карталарда ол жылдамырақ көбейеді. Егер көрсеткіш (1) толса, фильм жазу автоматты түрде тоқтайды.

 • Жазу жылдамдығы тез карталарме көрсеткіш пайда болмайды немесе деңгей (көрсетілген болса) жоғарыға қатты жоғарыламайды. Картаның жеткілікті жылдамдықта жазуын тексеру үшін алдымен бірнеше сынақ фильмдерін жазыңыз.
 • Егер индикатор картаның толы екенін көрсетіп, фильм жазу автоматты түрде тоқтаса, бейненің соңындағы дыбыс дұрыс жазылмауы мүмкін.
 • Картаның жазу жылдамдығы жай болса (фрагменттеуге байланысты) және көрсеткіш пайда болса, картаны пішімдеу жазу жылдамдығын тездетуі мүмкін.
 • Дыбыс шектеулері

 • Келесі шектеулердің фильм жазуда дыбысқа қолданылатынын ескеріңіз.

  • Дыбыс шамамен соңғы екі кадрда жазылмайды.
  • Фильмдерді Windows жүйесінде ойнатқанда, фильм суреттері мен дыбыс аздап синхрондалмауы мүмкін.

Ескертпе

 • Фильм жазу бойынша ескертпелер

 • Фильм жазған сайын жаңа фильм файлы картада жасалады.
 • Фильмнің көрініс өрісінің ауқымы 4K, Full HD және HD фильмдерін жазу үшін шамамен 100% болады.
 • Фильм жазуды бастауды/тоқтатуды ысырма түймесін толық басу арқылы қосу үшін [Орнату: Shutter btn function for movies/Орнату: Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] үшін [Fully-press/Толық басу] параметрін [Start/stop mov rec/Фильм жазуды бастау/тоқтату] параметріне орнатыңыз.
 • Кірістірілген микрофон () монода жазады.
 • Кірістірілген микрофонның орнына кез келген қосылған сыртқы микрофон пайдаланылады.
 • 3,5 мм мини ұялармен үйлесімді көптеген сыртқы микрофондарды пайдалануға болады.
 • Фильм жазу кезінде фокусты алдын ала орнату 2011 жылы және оның екінші жартысынан кейін шығарылған, осы функциямен жабдықталған (супер) телефото объективтерін пайдалану кезінде қолжетімді.
 • YCbCr 4:2:0 (8 биттік) түс үлгілеуі және BT.709 түстік кеңістігі 4K, Full HD және HD фильмдері үшін пайдаланылады.