Фильмді ойнату

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

  • Ойнату түймесін басыңыз.
 2. Фильмді таңдаңыз.

  • Ойнатылатын фильмді таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Жалғыз кескін дисплейінде экранның жоғарғы сол жағында көрсетілген [SETФильм файлдары] белгішесі фильмді білдіреді.
  • Индекс дисплейінде нобайдың сол жақ шетіндегі перфорациялар фильмді көрсетеді. Фильмдерді индекс дисплейінен ойнату мүмкін емес, сондықтан жалғыз кескін дисплейіне ауысу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 3. Жалғыз кескін дисплейінде Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 4. [Фильмді ойнату] белгішесін таңдаңыз.

  (1) Динамик

  • Фильм ойнатыла бастайды.
  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басу арқылы ойнатуды кідіртуіңізге және фильмді ойнату панеліне кіруіңізге болады. Ойнатуды жалғастыру үшін оны қайтадан басыңыз.
  • Оңға пернесі пернесін басу ойнату кезінде шамамен 4 сек. алға өткізеді. Сол сияқты, Солға пернесі пернесін басу шамамен 4 сек. артқа өткізеді.
  • Дыбыс деңгейін реттеу үшін (ойнату кезінде де) Жоғары пернесі Төмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз.

Фильмді ойнату панелі

Элемент Ойнату операциялары
Ойнату Ойнату Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басу фильмдерді ойнату мен ойнатуды тоқтату арасында ауысады.
Баяу қозғалыс Баяу қозғалыс Баяу қозғалыс жылдамдығын Солға пернесіОңға пернесі пернелерімен реттеңіз. Баяу қозғалыс жылдамдығы экранның жоғарғы оң жағында көрсетіледі.
Артқа өткізу Артқа өткізу Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басқан сайын шамамен 4 секундқа артқа өткізеді.
Алдыңғы кадр Алдыңғы кадр Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесі басылған сайын алдыңғы кадрды көрсетеді. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басып тұру фильмді кері айналдырады.
Келесі кадр Келесі кадр Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесі басылған сайын фильмді кадрлап ойнатады. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басып тұру фильмді алға тез айналдырады.
Алға өткізу Алға өткізу Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басқан сайын шамамен 4 секундқа алға өткізеді.
Өңдеу Өңдеу Өңдеу экранын () көрсетеді.
Кадрды алу Кадрды алу 4K немесе 4K уақыт үзілісі бар фильмдерді ойнату кезінде қолжетімді. Ағымдағы кадрды шығарып алып, оны JPEG фотосуреті ретінде сақтауыңызға мүмкіндік береді ().
Өңдік музыка Өңдік музыка Фильмді таңдалған өңдік музыкамен ойнатады ().
Көрсетілген позиция Ойнату күйі
мм’ сс'' Ойнату уақыты (минут:секунд)
Дыбыс деңгейі Дыбыс деңгейі Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу үшін Жоғары пернесі Төмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз ().

Digest Movie ойнату панелі

Элемент Ойнату операциялары
Ойнату Ойнату Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басу фильмдерді ойнату мен ойнатуды тоқтату арасында ауысады.
Баяу қозғалыс Баяу қозғалыс Баяу қозғалыс жылдамдығын Солға пернесіОңға пернесі пернелерімен реттеңіз. Баяу қозғалыс жылдамдығы экранның жоғарғы оң жағында көрсетіледі.
Артқа өткізу Алдыңғы клип Алдыңғы клиптің бірінші кадрын көрсетеді.
Алдыңғы кадр Алдыңғы кадр Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесі басылған сайын алдыңғы кадрды көрсетеді. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басып тұру фильмді кері айналдырады.
Келесі кадр Келесі кадр Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесі басылған сайын фильмді кадрлап ойнатады. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басып тұру фильмді алға тез айналдырады.
Алға өткізу Келесі клип Келесі клиптің бірінші кадрын көрсетеді.
Erase clip (Клипті жою) Erase clip (Клипті жою) Ағымдағы клипті жояды.
Өңдеу Өңдеу Өңдеу экранын () көрсетеді.
Өңдік музыка Өңдік музыка Фильмді таңдалған өңдік музыкамен ойнатады ().
Көрсетілген позиция Ойнату күйі
мм’ сс'' Ойнату уақыты (минут:секунд)
Дыбыс деңгейі Дыбыс деңгейі Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу үшін Жоғары пернесі Төмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз ().

Ескерту

 • Камера теледидарға фильм ойнату үшін қосылған кезде дыбыс деңгейін теледидардың басқару элементтерін пайдаланып реттеңіз (), себебі дыбыс деңгейін Жоғары пернесі Төмен пернесі пернелерімен реттеу мүмкін емес.
 • Фильмді ойнату картаның оқу жылдамдығы тым жай немесе фильм файлдарында қиып алынған кадрлар болған жағдайда тоқтауы мүмкін.

Ескертпе

 • Digest movie ойнату кезінде артқа өткізу немесе алдыңғы не келесі клиптің басына өту үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.