Экспозиция компенсациясы

Экспозиция компенсациясы камера арқылы орнатылған стандартты экспозицияны ашық (арттырылған экспозиция) немесе күңгірт (азайтылған экспозиция) жасай алады.

Экспозиция компенсациясы P, Tv, Av және M режимдерінде қолжетімді. M режимі мен ISO авто параметрінің екеуі де орнатылған кездегі экспозиция компенсациясы туралы мәліметтерді ISO авто мүмкіндігі бар экспозиция компенсациясы бөлімінен қараңыз.

 1. Экспозиция деңгейінің көрсеткішін таңдаңыз.

  • Индикаторды көрсету үшін Жоғары пернесі пернесін басыңыз.
 2. Компенсациясының көлемін орнатыңыз.

  Суреттерді күңгірттеу үшін азайтылған экспозиция

  Суреттерді ашықтандыру үшін арттырылған экспозиция

  • Оны Дискі дискісін бұрап жатқанда экранға қарау арқылы орнатыңыз.
  • [Экспозиция компенсациясы] белгішесі экспозиция компенсациясын білдіру үшін көрсетіледі.
 3. Суретке түсіріңіз.

  • Экспозиция компенсациясын болдырмау үшін [] - [] экспозиция деңгейінің көрсеткішін стандартты экспозиция индексіне қайтарыңыз.

Ескерту

 • [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] () параметрі [Disable/Өшіру] параметрінен басқа кез келген параметрге орнатылса, сурет азайтылған экспозиция компенсациясы суреттерді күңгірттеу үшін орнатылса да ашық болып көрінуі мүмкін.

Ескертпе

 • Экспозиция компенсациясының шамасы камера өшірілгеннен кейін де күшінде болады.
 • [Түсіру: Exposure comp./AEB setting/Түсіру: Экспозиция комп./AEB параметрі] терезесінде түсіру функциялары экранында орнатуға да болады ().