Түсіру және жазу

Бұл тарауда түсіру және жазу сипатталады және түсіру ([Түсіру]) қойындысындағы мәзір параметрлері таныстырылады.