AF нүктесі дисплейі

Ойнату экранында қызыл түспен қоршалатын фокустау үшін пайдаланылған AF нүктелерін көрсетуіңізге болады. Егер автоматты AF нүктесін таңдау орнатылса, көптеген AF нүктелері көрсетілуі мүмкін.

  1. [Ойнату: AF point disp./Ойнату: AF нүктесі дисплейі] параметрін таңдаңыз.

  2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.