Ұшақ режимі

Wi-Fi және Bluetooth функцияларын уақытша ажыратуыңызға болады.

  1. [Сымсыз параметрлер: Airplane mode/Сымсыз параметрлер: Ұшақ режимі] параметрін таңдаңыз.

  2. [On/Қосу] күйіне орнатыңыз.

    • [Ұшақ режимі] экранда көрсетіледі.

Ескертпе

  • Дисплей параметрлеріне байланысты [Ұшақ режимі] фотосуретке түсіруде, фильм жазуда немесе ойнатуда көрсетілмейді. Ол көрсетілмесе, толық ақпарат дисплейіне қатынау үшін INFO түймесін қайталап басыңыз.