Алдыңғы ойнатудан жалғастыру

  1. [Ойнату: View from last seen/Ойнату: Соңғы көрілгеннен қарау] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді таңдаңыз.

    • [Enable/Қосу]: Ойнату көрсетілген соңғы суреттен жалғасады (түсіруді аяқтаған кезге дейін).
    • [Disable/Өшіру]: Ойнату камера қайта іске қосылған кезде ең соңғы түсіріліміңізден жалғасады.