Басқа мәзір функциялары

[Түсіру1]

 • Shooting mode (Түсіру режимі)

  Қолжетімді опцияларға автоэкспозиция және қол экспозициясымен фильм жазу.

[Түсіру2]

 • Exposure comp. (Экспозиция комп.)

  Экспозиция компенсациясын ±3 тоқтау ауқымында, 1/3 тоқтау қадамдарында реттеуге болады. Экспозиция компенсациясы туралы мәліметтерді Экспозиция компенсациясы бөлімінен қараңыз.

 • ФильмISO speed settings (ФильмISO көрсеткішінің параметрлері)

  • ISO speed (ISO көрсеткiшi)

   [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ISO көрсеткiшiн қолмен орната аласыз. Сондай-ақ, ISO авто параметрін таңдауға болады.

  • Max for Auto (Авто үшін максималды)

   Фильм жазудағы ISO авто үшін максималды шекті [Фильмдер] режимінде немесе [Фильмнің қол экспозициясы] режимінде ISO авто параметрімен орната аласыз.

   [Орнату: Custom Functions(C.Fn)/Орнату: Теңшелетін функциялар (Т.Фн)] терезесінде [1: ISO expansion/1: ISO кеңейтімі] параметрі [1:Enable/1:Қосу] опциясына орнатылған кезде, [H(25600)] опциясы [Max for Auto/Авто үшін максималды] терезесінде опция ретінде қосылады.

 • Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш)

  Ашықтық пен контрастты автоматты түрде орнатуға болады. Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) Auto Lighting Optimizer (Авто жарықтылықты оңтайландырғыш) бөлімінен қараңыз.

 • Highlight tone priority (Ашық реңк артықшылығы)

  Жеткіліксіз экспозицияланған, қысылған ерекше аймақтарды фильмдер жазу кезінде азайта аласыз. Ашық реңк артықшылығы туралы мәліметтерді Ашық реңк артықшылығы бөлімінен қараңыз.

  Ескерту

  • [Enhanced/Жақсартылған] параметрі фильмдерді [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрі орнатылып жазу кезінде қолжетімді болмайды (көрсетілмейді).
 • ФильмAuto slow shutter (Фильм Ысырманы автоматты түрде баяулату)

  Көмескі жарықта ысырма жылдамдығын автоматты түрде төмендету арқылы [Disable/Өшіру] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ фильмдерді жазуды таңдауыңызға болады.

  [Фильмдер] жазу режимінде қолжетімді. Фильм жазу өлшемінің кадр жиілігі 59,94 кадр/сек. немесе 50,00 кадр/сек. болған кезде қолданылады.

  • Өшіру

   [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кездегіге қарағанда жатықтау, табиғи қозғалысты, нысан жайқалуы көп әсер етпеген фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді. Көмескі жарықта фильмдердің [Enable/Қосу] параметріне орнатылғандағыға қарағанда қараңғылау болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

  • Қосу

   Ысырма жылдамдығын көмескі жарықта 1/30 сек. (NTSC) немесе 1/25 сек. (PAL) мәніне автоматты түрде азайту арқылы [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кездегіге қарағанда ашығырақ фильмдерді жазуыңызға мүмкіндік береді.

  Ескертпе

  • [Disable/Өшіру] параметріне орнату көмескі жарықта қозғалған нысандарды жазу кезінде немесе жолдар сияқты іздер орын алуы мүмкін кезде ұсынылады.

[Түсіру3]

[Түсіру4]

[Түсіру5]

 • Lens electronic MF (Объективтің электрондық MF)

  Объективтің электрондық MF функциясы туралы мәліметтерді Объективтің электрондық MF функциясы бөлімінен қараңыз.

[Түсіру6]

 • Remote control (Қашықтан басқару)

  [Enable/Қосу] мәнін орнату арқылы фильм жазуды BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралын (бөлек сатылады) пайдаланып бастауыңызға немесе тоқтатуыңызға болады. Алдымен, BR-E1 құралын камерамен жұптаңыз ().

  BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралымен

  Фильмді қалыпты жазу үшін шығару уақытын/фильмді түсіру қосқышын Фильмдер күйіне орнатыңыз, одан кейін босату түймесін басыңыз.

  Уақыт үзілісі бар фильм жазу үшін Уақыт үзілісі бар фильмдер бөлімін қараңыз.

[Түсіру7]

[Түсіру8]

 • VF display format (Көріністапқыш дисплейінің пішімі)

  Көріністапқыш дисплейінің пішімі туралы мәліметтерді Көріністапқыш дисплейінің пішімі бөлімінен қараңыз.

 • HDMI info disp (HDMI ақпарат дисплейі)

  Сурет шығысы үшін ақпарат дисплейін HDMI кабелі арқылы теңшеуіңізге болады.

  • With info (Ақпаратпен)

   Сурет, түсіру ақпараты, AF нүктелері мен басқа ақпарат басқа құрылғыда HDMI арқылы көрсетіледі. Камера экранының өшетінін ескеріңіз. Жазылған фильмдер картаға сақталады.

  • Тазалау / шығыс

   HDMI шығысы толығымен 4K фильмдерінен тұрады. Түсіру ақпараты мен AF нүктелері де камерада көрсетіледі, бірақ ешқандай сурет картаға жазылмайды. Wi-Fi байланысының қолжетімді емес екенін ескеріңіз.

  • Тазалау / Full HD шығыс

   HDMI шығысы толығымен Full HD фильмдерінен тұрады. Түсіру ақпараты мен AF нүктелері де камерада көрсетіледі, бірақ ешқандай сурет картаға жазылмайды. Wi-Fi байланысының қолжетімді емес екенін ескеріңіз.