P: Бағдарламалық AE

Камера ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін нысан ашықтығына сәйкес келетіндей етіп автоматты түрде орнатады.

P Бағдарламаны (Program) білдіреді.

AE Авто экспозиция (Auto Exposure) дегенді білдіреді.

 1. Режим дискісін P күйіне орнатыңыз.

 2. Нысанға фокустаңыз.

  • AF нүктесін нысанның үстіне апарыңыз және ысырма түймесін жартылай басыңыз.
 3. Дисплейді тексеріңіз.

  • Ысырма жылдамдығы мен апертура мәні жыпылықтамаса, стандартты экспозиция қолжетімді болады.
 4. Суретке түсіріңіз.

  • Түсірілім композициясын таңдаңыз және ысырма түймесін толығымен басыңыз.

Ескерту

 • «30"» ысырма жылдамдығы мен минималды апертура мәні жыпылықтаса, ол жеткіліксіз экспозицияны білдіреді.

  ISO көрсеткiшiн арттырыңыз немесе жарқылды пайдаланыңыз.

 • «1/4000» ысырма жылдамдығы және ең жоғарғы апертура мәні жыпылықтаса, ол артық экспозицияны білдіреді.

  Объективке өтетін жарық мөлшерін азайту үшін ISO көрсеткішін төмендетіңіз немесе ND фильтрін (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.

Ескертпе

 • P және Интеллектуалды авто көрініс режимдері арасындағы айырмашылықтар

 • Интеллектуалды авто көрініс режимінде AF әдісі және өлшеу режимі сияқты көптеген функциялар сәтсіз түсірілімдерді болдырмау үшін автоматты түрде орнатылады. Сіз орната алатын функциялардың саны шектеулі. Керісінше, P режимі тек ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін автоматты түрде орнатады, ал AF әдісін, өлшеу режимін және басқа функцияларды еркін орната аласыз.
 • Бағдарламаны ауыстыру

 • Бағдарламалық AE режимінде камера автоматты түрде орнатқан ысырма жылдамдығы мен апертура мәнінің тіркесімін (бағдарлама) бірдей экспозицияны сақтай отырып еркін өзгерте аласыз. Бұл «Бағдарламаны ауыстыру» деп аталады.
 • Бағдарламаны ауыстыру көмегімен, ысырма түймесін жартылай басуыңызға, одан кейін Дискі дискісін қалаған ысырма жылдамдығы және апертура мәні көрсетілгенше бұрауыңызға болады.
 • Бағдарламаны ауыстыру өлшеу таймері тоқтаған кезде (экспозиция параметрінің дисплейі өшеді) автоматты түрде болдырылмайды.
 • Бағдарламаны ауыстыруды жарқылмен бірге пайдалану мүмкін емес.