Қуатты үнемдеу

Камера әрекетсіз қалдырылғаннан кейін экран, камера және көріністапқыш автоматты түрде өшірілетін уақытты реттеуіңізге болады (дисплейді өшіру, автоматты қуат өшіру жəне көріністапқышты өшіру).

  1. [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді таңдаңыз.

Ескертпе

  • [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кезде де, экран [Display off/Дисплейді өшіру] терезесінде орнатылған уақыттан кейін өшеді.
  • [Display off/Дисплейді өшіру] және [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрлерінде [Орнату: Eco mode/Орнату: Эко режимі] параметрі [On/Қосу] мәніне орнатылған кезде ешқандай әсер болмайды.