Жетек режимі

 1. [Түсіру: Drive mode/Түсіру: Жетек режимі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

 • [] Single shooting (Жалғыз түсіру)

  Ысырма түймесін толық басып тұрған кезіңізде тек бір түсірілім түсіріледі.

 • [] Continuous shooting (Үздіксіз түсіру)

  Ысырма түймесін толық басқанда оны басып тұрып ең көбі шамамен 6,5 түс/сек. жылдамдықта үздіксіз түсіре аласыз. AF операциясы [Servo AF] мәніне орнатылғанда, үздіксіз түсіру жылдамдығы ең көбі шамамен 3,5 түс/сек. болады.

 • [] Өздігінен түсіруді реттейтін таймер:10 сек/Қашықтан басқару

 • [] Өздігінен түсіруді реттейтін таймер:2 сек/Қашықтан басқару

 • [] Өздігінен түсіруді реттейтін таймер: үздіксіз

  Өздігінен түсіруді реттейтін таймермен түсіру үшін Өздігінен түсіруді реттейтін таймерді пайдалану бөлімін қараңыз. Түсіруді қашықтан басқару үшін Түсіруді қашықтан басқару бөлімін қараңыз.