Шығармашыл сүзгілер режимі

Сүзгі әсерлерін қолданып түсіруіңізге болады. Түсірмес бұрын сүзгі әсерлерін алдын ала қарап алуға болады.

 1. Режим дискісін Шығармашыл сүзгілер күйіне орнатыңыз.

 2. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 3. Сүзгі әсерін таңдаңыз.

  • Сүзгі әсерін () таңдау үшін Дискі дискісін немесе Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Сурет қолданылған сүзгі әсерімен көрсетіледі.
 4. Әсерді реттеңіз және түсіріңіз.

  • Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басып, [Creative filters/Шығармашыл сүзгілер] астындағы белгішені таңдаңыз (Шағын әсер/HDR art standard (HDR стандартты сурет)/HDR art vivid (HDR ашық сурет)/HDR art bold (HDR қалың сурет)/HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет) белгішесінен басқа).
  • Әсерді реттеу үшін Дискі дискісін немесе Солға пернесіОңға пернесі дискісін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескерту

 • RAW және RAW+JPEG қолжетімді емес. RAW суретінің сапасы орнатылған кезде, суреттер ҰсақҮлкен сурет сапасымен түсіріледі. RAW+JPEG сурет сапасы орнатылған кезде суреттер көрсетілген JPEG сурет сапасымен түсіріледі.
 • Үздіксіз түсіру [Grainy B/W (Қиыршықты Қ/А)], [Soft focus (Жұмсақ фокустау)], [Fish-eye effect («Балық көзі» әсері)], [Water painting effect (Акварель әсері)], [Toy camera effect (Ойыншық камера əсері)] немесе [Miniature effect (Шағын әсер)] орнатылған кезде қолжетімді болмайды.

Ескертпе

 • [Grainy B/W/Қиыршықты Қ/А] опциясымен қиыршықты алдын ала қарау көрінісі түсірілімдеріңіздің көрінісінен аздап басқаша болады.
 • [Soft focus/Жұмсақ фокустау] немесе [Miniature effect/Шағын әсер] опцияларымен бұлыңғырланған әсердің алдын ала қарау көрінісі түсірілімдеріңіздің көрінісінен біраз басқаша болуы мүмкін.
 • Ешқандай гистограмма көрсетілмейді.
 • Үлкейтілген көрініс қолжетімді емес.
 • Шығармашыл аймақ режимдерінде кейбір Шығармашыл сүзгі параметрлері Жылдам басқару экранынан қолжетімді.

Шығармашылық сүзгі сипаттамалары

 • Grainy B/W (Қиыршықты Қ/А)

  Кескінді қиыршықты және қара әрі ақ жасайды. Контрастты теңшеу арқылы қара және ақ түс әсерін өзгерте аласыз.

 • Soft focus (Жұмсақ фокустау)

  Суретке жұмсақ көрініс береді. Бұлыңғыр әсерін реттеу арқылы жұмсақтық дәрежесін өзгерте аласыз.

 • Fish-eye effect («Балық көзі» әсері)

  Объективтің «балық көзі» әсерін береді. Суретте бөшке сияқты бұрмалану болады.

  Бұл сүзгі әсерінің деңгейіне байланысты периферия бойынша кесілетін аймақ өзгертіледі. Сондай-ақ, бұл сүзгі суреттің ортасын үлкейтетіндіктен, ортадағы көрінетін ажыратымдылық жазылған пиксельдердің санына байланысты нашарлауы мүмкін, сондықтан сүзгі әсерін нәтижедегі суретті тексере отырып орнатыңыз. Ортада бекітілген бір AF нүктесі пайдаланылады.

 • Water painting effect (Акварель әсері)

  Фотосуретті жұмсақ түстері бар акварель суреттері сияқты көрінетіндей жасайды. Әсерді реттеу арқылы түс тығыздығын өзгертуіңізге болады. Түнгі көріністер не күңгірт көріністер тегіс градациямен көрсетілмеу және дұрыс емес көріну не айтарлықтай шуға ие болу мүмкіндігін ескеріңіз.

 • Toy camera effect (Ойыншық камера əсері)

  Түстерді ойыншық камералардың әдеттегі түстеріне ауыстырады және суреттің төрт бұрышын күңгірттейді. Түс реңкі параметрлерін түс реңкін өзгерту үшін пайдалануға болады.

 • Miniature effect (Шағын әсер)

  Диорама әсерін жасайды.

  Әдепкі параметрмен түсіру ортаны анық көрінетін етіп ұстайды.

  Айқын көрінетін аймақты жылжыту үшін (көрініс жақтауы), Шағын әсерді реттеу бөлімін қараңыз. [1-point AF/1-нүктелі AF] AF әдісі ретінде пайдаланылады. AF нүктесімен және көрініс жақтауы тураланып түсіру ұсынылады.

 • HDR art standard (HDR стандартты сурет)

  Фотосуреттер ерекшеленген жерлер мен көлеңкелерде көбірек мәліметтерді сақтайды. Азайтылған контрастпен және жатық градациямен әрлеу қолмен салынған суретке ұқсайды. Нысан контурлары ашық (немесе қара) шетті болады.

 • HDR art vivid (HDR ашық сурет)

  [HDR art standard/HDR стандартты суреті] параметріне қарағанда түстер қанықтау болады және төмен контраст пен тегіс градация графикалық өнерге ұқсайды.

 • HDR art bold (HDR қалың сурет)

  Түстер өте жақсы қаныққан, нысанды шығыңқы әрі суретті майлы етіп көрсетеді.

 • HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет)

  Түс қанықтығы, ашықтығы, контрасты және градациясы суретті тегіс етіп көрсету үшін азайтылады, сонда сурет көлеңкелі және ескі болып көрінеді. Нысан контурлары қатты ашық (немесе қараңғы) шетті болады.

Ескерту

 • [HDR art standard (HDR стандартты сурет)], [HDR art vivid (HDR ашық сурет)], [HDR art bold (HDR қалың сурет)] және [HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет)] сақтық шаралары

 • Басқа түсіру режимдерімен салыстырғанда түсіру аймағы кішірек болады.
 • Кадрлар экранда көрсетілген сүзгі әсерінің алдын ала қарау көріністерінен сәл басқаша көрінуі мүмкін.
 • Қозғалмалы нысандарды түсіру қозғалыстан қалдық суреттердің пайда болуына немесе нысанның айналасы қараңғылануына әкелуі мүмкін.
 • Суретті туралау функциясы қайталама үлгілер (тор, жолақтар, т.б.), жазық не бір реңкті суреттер немесе камераның шайқалуына байланысты айтарлықтай айнымалы түсірілімдер үшін дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.
 • Қолмен ұстап түсіргенде камераның шайқалуынан абай болыңыз.
 • Аспан немесе ақ қабырғалар сияқты нысандар тегіс градацияда көрсетілмеуі мүмкін және шу немесе дұрыс емес экспозиция немесе түстер болуы мүмкін.
 • Флюоресцентті немесе жарық диодымен жарықтандыру астында түсіру жарықталған аймақтарда шынайы түстер дұрыс берілмеуі мүмкін.
 • Суреттерді түсірлеген соң біріктірілгеннен кейін картаға жазу үшін біраз уақыт кетеді. Суреттер өңделіп жатқанда экранда «BUSY» сөзі пайда болады және түсіру өңдеу аяқталғанша мүмкін болмайды.
 • Жарқылмен фотосуретке түсіру қолжетімді емес.

Ескертпе

 • [HDR art standard (HDR стандартты сурет)], [HDR art vivid (HDR ашық сурет)], [HDR art bold (HDR қалың сурет)] және [HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет)] көмегімен жоғары контрастты көріністердің ерекшеленген жерлері мен көлеңкелерінде мәліметтерді сақтайтын жоғары динамикалық ауқымды фотосуреттерді түсіруіңізге болады. Үш кезекті сурет түсірген сайын түрлі ашықтықта түсіріледі және жалғыз сурет жасау үшін пайдаланылады. [HDR art standard (HDR стандартты сурет)], [HDR art vivid (HDR ашық сурет)], [HDR art bold (HDR қалың сурет)] және [HDR art embossed (HDR ерекшеленген сурет)] режимдеріне арналған сақтық шараларын қараңыз.

Шағын әсерді реттеу

 1. Көрініс жақтауын жылжытыңыз.

  • Айқын көрінетін аймақты орнату үшін көрініс жақтауын пайдаланыңыз.
  • Қызғылт сары түске боялатын көрініс жақтауының қозғалысын қосу үшін AF нүктесін таңдау түймесін басыңыз. Көрініс жақтауының бағдарын ауыстыру үшін ол көлденең бағдарда кезде Солға пернесіОңға пернесі пернелерін, ал тік бағдарда кезде Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Көрініс жақтауын жылжыту үшін, Дискі дискісін немесе Жоғары пернесі Төмен пернесі Солға пернесі Оңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз. Көрініс жақтауын ортасы бойынша қайтадан туралау үшін INFO түймесін басыңыз.
  • Экран жақтауының орнын растау үшін, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. Келесіде AF нүктесін орнатыңыз.
 2. AF нүктесін қажетінше жылжытып, суретке түсіріңіз.

  • AF нүктесі сарғылт түсте жанған кезде жылжытуға болады.
  • AF нүктесін фокусталатын орынға жылжыту үшін Жоғары пернесі Төмен пернесі Солға пернесі Оңға пернесі пернелерін басыңыз.
  • AF нүктесін және көрініс жақтауын туралау ұсынылады.
  • AF нүктесін экранның ортасына қайтару үшін INFO түймесін түртіңіз.
  • AF нүктесінің орнын растау үшін, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.