Сандық фильм IS

Камераның Сандық фильм IS мүмкіндігі фильмдер жазылып жатқанда камераның шайқалуын азайтады. Сандық фильм IS объективіңіз Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) құралымен жабдықталмаған кезде тиімді тұрақтандыруды қамтамасыз етеді. Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) бар объективті пайдалану кезінде объективтің Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышын ON күйіне орнатыңыз.

 1. [Түсіру: IS (Image Stabilizer) mode/Түсіру: IS (Сурет тұрақтандырғышы) режимі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Фильм Digital IS/Фильм Сандық IS] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Disable (Өшіру) (Фильмнің сандық IS функциясын өшіру)

   Сандық фильм IS функциясымен суретті тұрақтандыру өшірілген.

  • Enable (Қосу) (Фильмнің сандық IS функциясын қосу)

   Камераның шайқалуы түзетіледі. Сурет аздап үлкейтіледі.

  • Enhanced (Жақсартылған) (Фильмнің сандық IS функциясы жақсартылған)

   [Enable/Қосу] параметрі орнатылғандағымен салыстырғанда күшті камераның шайқалуын түзетуге болады. Сурет көбірек үлкейтіледі.

Ескерту

 • Сандық фильм IS функциясы объективтің қосымша Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) қосқышы OFF күйіне орнатылған кезде жұмыс істемейді.
 • Сандық фильм IS камера фильмді сандық үлкейтуді пайдалану немесе уақыт үзілісі бар фильмдер жазу үшін орнатылған кезде қолжетімді болмайды.
 • Көріністің бұрышы кең болса, суретті тұрақтандыру тиімдірек болады. Көріністің бұрышы тар болса, суретті тұрақтандыру онша тиімді болмайды.
 • TS-E объективін немесе балық көзі объективін пайдалану кезінде [Disable/Өшіру] күйіне орнатуды қарастырыңыз.
 • Сандық фильм IS әсерлері үлкейтілген дисплей кезінде суреттерге қолданылмайды.
 • Фильмнің сандық IS функциясы суретті үлкейтеді, сурет тегіс емес болып көрінеді. Шу, жарық дақтары, т.б. көбірек байқалуы мүмкін.
 • Нысан мен түсіру жағдайларына байланысты Сандық фильм IS әсерлеріне байланысты нысан байқалатындай бұлыңғыр болуы (нысан бірден фокустан шығып көрінеді) мүмкін.
 • Сандық фильм IS функциясы орнатылған кезде AF нүктелерінің өлшемі де өзгереді.
 • Мосыны пайдалану кезінде Фильм сандық IS параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнату ұсынылады.
 • Бұл мүмкіндік кейбір объективтермен үйлесімді емес. Толық мәліметтерді, Canon веб-сайтынан қараңыз.