Кіріспе

  • Түсіруді бастамас бұрын төмендегіні міндетті түрде оқып шығыңыз

    Түсіру проблемалары мен апаттарды болдырмау үшін алдымен Қауіпсіздік нұсқаулары және Cақтық шаралары бөлімдерін оқыңыз. Сондай-ақ, камераны дұрыс пайдалануыңызды қамтамасыз ету үшін осы Кеңейтілген пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.

  • Бірнеше сынақ түсірілімдерін түсіріңіз және өнім жауапкершілігі туралы түсініңіз

    Суретке түсіргеннен кейін суреттерді ойнатып, олардың дұрыс жазылғанын тексеріңіз. Камера немесе жад картасы ақаулы болса және суреттерді компьютерге жазу немесе тасымалдау мүмкін болмаса, Canon туындаған қандай да бір жоғалу немесе қолайсыздық үшін жауапты болмайды.

  • Авторлық құқықтар

    Кейбір елдерде авторлық құқық заңдары камерамен жазылған суреттердің (немесе жад картасына тасымалданған музыка/музыкасы бар суреттер) жеке қолданыстан басқа мақсаттар үшін рұқсатсыз қолданысына тыйым салады. Сондай-ақ, кейбір әлеуметтік қойылымдар, көрмелер және т.б., жеке қолданыс үшін де түсіруге тыйым салатындығын ескеріңіз.