Объектив аберрациясын түзету

Виньеттеу, сурет бұрмалануы мен басқа проблемаларды объективтің оптикалық сипаттамалары тудыруы мүмкін. Камера осы құбылысты [Lens aberration correction/Объектив аберрациясын түзету] параметрін пайдаланып толықтыра алады.

 1. [Түсіру: Lens aberration correction/Түсіру: Объектив аберрациясын түзету] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

 3. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  • Тіркелген объектив атауының және [Correction data available/Қолжетімді түзету деректері] параметрінің көрсетілгенін растаңыз ([Diffraction correction/Бұрмалануды түзету] параметрі орнатылған кезден басқа).
  • [Correction data not available/Түзету деректері қолжетімді емес] немесе [Перифериялық жарықтылық] белгішесі көрсетілсе, Сандық объективті оңтайландырғыш бөлімін қараңыз.

Перифериялық жарықтылығын түзету

Виньеттеуді (күңгірт сурет бұрыштар) түзетуге болады.

Ескерту

 • Түсіру жағдайларына байланысты шу сурет перифериясында пайда болуы мүмкін.
 • ISO көрсеткiшi жоғары болған сайын түзету шамасы төмен болады.

Ескертпе

 • Қолданылған түзету мөлшері Digital Photo Professional бағдарламасымен (EOS бағдарламалық жасақтамасы) қолданылған максималды түзету мөлшерінен төмен болады.
 • Перифериялық жарықтылық түзету деректері камерада тіркелген кезде Негізгі аймақ режимдерінде автоматты түрде түзетіледі.

Бұрмалануды түзету

Бұрмалануды (суреттің бұрмалануы) түзетуге болады.

Ескерту

 • Бұрмалауды түзетуді көрсету көрініс бұрышын аздап өзгертуі мүмкін, нәтижесінде кескіндер сәл қиылған және аздап анық емес болып көрінеді.
 • Қиып алынған сурет мөлшері фотосуреттер мен фильмдер арасында әртүрлі болуы мүмкін.

Ескертпе

 • RF объективтерімен фильм жазу кезінде бұрмалануды түзетуге қолдау көрсетіледі.

Сандық объективті оңтайландырғыш

Объективтің оптикалық сипаттамаларынан түрлі аберрацияларды, сонымен қатар дифракция мен ажыратымдылықтың жоғалуын түзетуге болады.

[Correction data not available/Түзету деректері қолжетімді емес] немесе [Перифериялық жарықтылық] белгішесін [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] көрсеткен кезде, EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын объектив түзету деректерін камераға қосу үшін пайдалануыңызға болады. Мәліметтерді EOS Utility нұсқаулығынан қараңыз.

Ескерту

 • Түсіру жағдайларына байланысты түзету әсерлерімен бірге шу күшейуі мүмкін. Сурет шеттері де ерекшеленуі мүмкін. Түсірместен бұрын қажетінше Picture Style анықтығын реттеңіз немесе [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрін [Disable/Өшіру] мәніне орнатыңыз.
 • ISO көрсеткiшi жоғары болған сайын түзету шамасы төмен болады.
 • Фильм жазу үшін [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрі пайда болмайды. (Түзету мүмкін емес.)

Ескертпе

 • [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрін қосу түсірген кезде хроматикалық аберрация мен дифракцияның екеуін де бұл параметрлер көрсетілмесе де түзетеді.

Хроматикалық аберрацияны түзету

Хроматикалық аберрацияны (нысандар айналасындағы түстік көмкеру) түзетуге болады.

Ескертпе

 • [Chromatic aberr corr/Хроматикалық аберрацияны түзету] терезесі [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде көрсетілмейді.

Дифракцияны түзету

Дифракцияны (апертура арқылы туындаған анықтықтың жоғалуы) түзетуге болады.

Ескерту

 • Түсіру жағдайларына байланысты түзету әсерлерімен бірге шу күшейуі мүмкін.
 • ISO көрсеткiшi жоғары болған сайын түзету шамасы төмен болады.
 • Фильм жазу үшін [Diffraction correction/Дифракцияны түзету] параметрі пайда болмайды. (Түзету мүмкін емес.)
 • Дифракцияны түзету әсерін түсіру уақытында экранда тексеру мүмкін емес.

Ескертпе

 • [Diffraction correction/Дифракцияны түзету] терезесі [Digital Lens Optimizer/Сандық объективті оңтайландырғыш] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде көрсетілмейді.

Ескерту

 • Объектив аберрациясын түзету бойынша жалпы сақтық шаралары

 • Объектив аберрациясын түзету бар JPEG суреттеріне қолданылмайды.
 • Canon шығармаған объективті пайдаланғанда, түзетулерді [Disable/Өшіру] күйіне орнату ұсынылады, тіпті, егер [Correction data available/Түзету деректері қол жетімді] көрсетілсе де.
 • Суреттің сыртын үлкейту суреттің жазылмайтын бөліктерін көрсетуі мүмкін.
 • Түзету мөлшері (дифракцияны түзетуден басқа) қашықтық ақпаратын бермейтін объективтер үшін аз болады.

Ескертпе

 • Объектив аберрациясын түзету үшін жалпы ескертпелер

 • Объектив аберрациясын түзету әсерлері объективке және түсіру жағдайларына байланысты өзгереді. Сондай-ақ, пайдаланылған объективке, түсіру жағдайларына байланысты әсерді байқау қиын болуы мүмкін.
 • Түзетуді қарау қиын болса, түсіруден кейін суретті үлкейту және тексеру ұсынылады.
 • Түзетулер Life-Size түрлендіргіші тіркелген кезде де қолданылады.
 • Егер тіркелген объективке арналған түзету деректері камераға тіркелмеген болса, нәтиже түзету [Disable/Өшіру] күйіне (дифракцияны түзетуден басқа) орнатылған кездегімен бірдей болады.
 • Қажет болса, EOS Utility нұсқаулығын да қараңыз.