Фильмнің Servo AF нүктесі

Бұл функция қосулы кезде камера фильм жазу кезінде нысанға үздіксіз фокусталады.

 1. [Түсіру: Movie Servo AF/Түсіру: Фильмнің Servo AF нүктесі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  • [Enable/Қосу] параметрі орнатылған кезде

   • Ысырма түймесін жартылай баспасаңыз да, камера нысанды үздіксіз фокустайды.
   • Фокусты нақты позицияда сақтау үшін немесе объективтен механикалық дыбыстың жазылмауын қаласаңыз, [Орнату: Custom Functions(C.Fn)/Орнату: Теңшелетін функциялар(Т.Фн)] терезесінде [Pause Movie Servo AF/Фильмнің Servo AF нүктесі] параметріне тағайындалған түймені басу арқылы Фильмнің Servo AF нүктесін уақытша тоқтатуыңызға болады.
   • Фильмнің Servo AF нүктесі уақытша тоқтатылғанда MENU немесе Ойнату түймесін басу немесе AF әдісін өзгерту сияқты әрекеттерден кейін фильм жазуға оралсаңыз, Фильмнің Servo AF нүктесі жалғасады.
  • [Disable/Өшіру] параметрі орнатылған кезде

   • Фокустау үшін ысырма түймесін жартылай басыңыз.

Ескерту

 • [Movie Servo AF: Enable/Фильмнің Servo AF нүктесі: Қосу] параметріне орнатылған кездегі сақтандырулар

 • Фокустауды қиындататын түсіру жағдайлары

  • Камераға жақындайтын немесе одан алыстайтын жылдам қозғалатын нысан.
  • Камераға жақын қашықтықта қозғалатын нысан.
  • Жоғары апертура мәнімен жазу кезінде.
  • Сондай-ақ, Фокустауды қиындататын түсіру жағдайлары бөлімін қараңыз.
 • Объектив үздіксіз жылжитындықтан және батарея қуаты тұтынылатындықтан, мүмкін фильм жазу уақыты () қысқарады.
 • Камераның кірістірілген микрофоны AF операциялары орындалған жағдайда немесе камера фильм жазу кезінде қолданылған жағдайда объективтің механикалық дыбыстарын немесе камераның/объективтің жұмыстарының дыбыстарын да жазуы мүмкін. Бұл жағдайда сыртқы микрофон осы дыбыстарды азайтуы мүмкін. Дыбыстар сыртқы микрофонмен әлі де кедергі жасаса, сыртқы микрофонды камерадан шығарып алып, оны камера мен объективтен алыс орналастыру тиімдірек болуы мүмкін.
 • Movie Servo AF (Фильмнің Servo AF нүктесі) функциясы үлкейту кезінде немесе үлкейтілген көріністе кідіреді.
 • Фильм жазу кезінде нысан жақындаса /алыстаса немесе камера тік не көлденең қозғалса (панорамалау) жазылған фильм суреті дереу кеңейеді немесе жиырылады (сурет үлкейтуінің өзгеруі).