Фильм бағдары ақпаратын өзгерту

Фильм бағдары ақпаратын (қай жағының жоғарыға қарайтынын анықтайтын) қолмен өңдеуіңізге болады.

  1. [Ойнату: Change mov rotate info/Ойнату: Фильмді бұру ақпаратын өзгерту] параметрін таңдаңыз.

  2. Фильмді таңдаңыз.

    • Өзгертілетін бағдар ақпараты бар фильмді таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  3. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

    • Қай жағының жоғары екенін көрсету үшін жоғарғы сол жақтағы камера бағдары белгішесіне қарап тұрып Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескертпе

  • Фильмдер камерада көлденең [Орнату: Add Фильмrotate info/Орнату: ФильмБұру ақпаратын қосу] параметріне қарамастан ойнатылады.