AF операциясы

Сіз түсіру жағдайларына немесе нысанға үйлестіру мақсатында AF операциясының сипаттамаларын таңдай аласыз. Негізгі аймақ режимдерінде сәйкес түсіру режимі үшін оңтайлы AF операциясы автоматты түрде орнатылады.

 1. Режим дискісін Шығармашыл аймаққа бұрыңыз.

 2. Фокустау режимін AF режиміне орнатыңыз.

  • Фокустау режимінің қосқышы жоқ RF объективтері үшін

   [Түсіру: Focus mode/Түсіру: Фокустау режимі] параметрін [AF] мәніне орнатыңыз.

  • Фокустау режимінің қосқышы бар RF объективтері үшін

   Объективтің фокустау режимі қосқышын AF күйіне орнатыңыз.

 3. [Түсіру: AF operation/Түсіру: AF операциясы] параметрін таңдаңыз.

 4. Параметрді таңдаңыз.

  • Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.

   : One-Shot AF (Бір түсірілім AF)

   : Servo AF

Фотосурет нысандарға арналған бір түсірілім AF

Бұл AF операциясы тұрақты нысандарға арналған. Ысырма түймесін жартылай басқан кезде камера бір-ақ рет фокусталады.

 • Нысан фокусқа алынғаннан кейін фокустау AF нүктесі жасыл түске айналады және камера дыбыстық сигнал шығарады. Фокусталмаған болса, AF нүктесі қызғылт сары болады.
 • Фокус сурет түсірместен бұрын суретті қайта жасауыңызға мүмкіндік беріп ысырма түймесі жартылай басулы кезде құлыптаулы қалады.
 • Үздіксіз түсіру үшін үздіксіз түсіру жылдамдығы туралы мәліметтерді Жетек режимі бөлімін қараңыз.

Ескертпе

 • [Орнату: Beep/Орнату: Дыбыстық сигнал] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылса, дыбыстық сигнал фокусқа қол жеткізілгенде шықпайды.
 • Электронды қолмен фокустауды қолдайтын объективті пайдалану кезінде Объективтің электрондық MF бөлімін қараңыз.

Фокустау құлыпталған күйде түсіру

Фокустау құлпымен түсіру кезінде бекітілген AF нүктесі бар Бір түсірілім AF пайдаланасыз, содан кейін түсіру алдында түсірілімді қайта құрастырыңыз. Фокустау үшін ысырма түймесін жартылай басқанда қадамдар келесідей болады.

 1. Фокустау үшін бекітілген AF нүктесін нысанның үстіне апарыңыз және ысырма түймесін жартылай басыңыз.

 2. Фокусталған AF нүктесі жасыл түске айналғаннан кейін ысырма түймесін жартылай басып тұрыңыз және түсірілімді қайта құрастырыңыз.

 3. Суретке түсіру үшін ысырма түймесін толығымен басыңыз.

Қозғалыстағы нысандарға арналған Servo AF

Бұл AF операциясы қозғалыстағы нысандарды арналған. Ысырма түймесін жартылай басып тұрған кезде, камера нысанға үздіксіз фокустауды жалғастырады.

 • Нысан фокуста кезде фокустау AF нүктесі көк түске айналады. Фокус алынғанда да бипер дыбысы шықпайды.
 • Экспозиция суретке түсірілген уақытта орнатылады.
 • Үздіксіз түсіру үшін үздіксіз түсіру жылдамдығы туралы мәліметтерді Жетек режимі бөлімін қараңыз.

Ескерту

 • Пайдаланылған объективке, нысанға дейінгі қашықтыққа және нысан жылдамдығына байланысты, камера дұрыс фокус ала алмауы мүмкін.
 • Үздіксіз түсіру кезінде масштабтау фокусты кетіруі мүмкін. Алдымен масштабтаңыз, одан кейін қайта жасап, түсіріңіз.

AF көмекші сәулесі

Көмескі жарықта немесе ұқсас жағдайларда ысырма түймесін жартылай басқан кезіңізде AF көмекші сәулесі (, ) автофокустауды оңайлату үшін жануы мүмкін.

 • Speedlite көмегімен Speedlite құрылғысындағы параметрді қажетінше теңшеңіз.

Ескерту

 • AF операциясы [Servo AF] параметріне орнатылған кезде жарқыл AF көмекші сәулесін шығармайды.

Ескертпе

 • AF көмекші сәулесін шығару мүмкіндігін ажырату үшін [Түсіру: AF-assist beam firing/Түсіру: AF көмекші сәулесін шығару] параметрін [Disable/Өшіру] опциясына орнатыңыз.