AF көмекші сәулесін шығару

Камераны AF көмекші сәулесін шығару мүмкіндігін қоса аласыз.

 1. [Түсіру: AF-assist beam firing/Түсіру: AF көмекші сәулесін шығару] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • [ON] Enable (Қосу)

   Қажет кезде AF көмекші сәулесің жануын қосады.

  • [OFF] Disable (Өшіру)

   AF көмекші сәулесін шығаруды ажыратады. AF көмекші сәулесін шығармауды қалаған жағдайда орнатыңыз.