Өлшемін өзгерту

Пиксель есебін төмендету үшін JPEG суреті өлшемін өзгертіп, оны жаңа сурет ретінде сақтауға болады. Тек JPEG Үлкен/Орташа/Кішкентай 1 суреттерінің өлшемін өзгертуге болады. JPEG Кішкентай 2және RAW суреттерінің өлшемін өзгерту мүмкін емес.

 1. [Ойнату: Resize/Ойнату: Өлшемді өзгерту] параметрін таңдаңыз.

 2. Суретті таңдаңыз.

  • Өлшемін өзгерту үшін суретті таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
 3. Қажетті сурет өлшемін таңдаңыз.

  • Сурет өлшемін көрсету үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Қажетті сурет өлшемін таңдаңыз (1).
 4. Сақтаңыз.

  • Өлшемі өзгертілген суретті сақтау үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Мақсатты қалта және сурет файлының нөмірін тексеріп, [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Басқа суреттің өлшемін өзгерту үшін 2-4 қадамдарын қайталаңыз.