Экран дисплейінің деңгейін орнату

Ақпараттың экранда қалай көрсетілетінін қалауыңызға қарай орнатуыңызға болады. Параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.

 1. Негізгі қойындыларды көрсетеді.

  • Мәзір экранын көрсету үшін MENU түймесін басыңыз.
 2. [Дисплей деңгейі параметрлері] қойындысын таңдаңыз.

  • [Дисплей деңгейі параметрлері] қойындысын таңдау үшін Дискі дискісін бұраңыз немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Мәзір дисплейі

Мәзір дисплейінің түрі ретінде [Standard/Стандартты] немесе [Guided/Бағытталған] параметрін таңдауыңызға болады. [Guided/Бағытталған] параметріне орнатылғанда, камера мәзір қойындысының сипаттамаларын MENU түймесі басылғаннан кейін көрсетеді. [Standard/Стандартты] параметріне орнатылғанда, камера MENU түймесі басылғаннан кейін тек мәзір экранын көрсетеді. Әдепкі параметр — [Guided/Бағытталған].

 1. [Дисплей деңгейі параметрлері: Menu display/Дисплей деңгейі параметрлері: Мәзір дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. Дисплей түрін таңдаңыз.

  (1) Негізгі қойындылар

Ескертпе

 • [Менің мәзірім] қойындысы (Менің мәзірім қойындысы) [Guided/Бағытталған] параметрі орнатылған кезде көрсетілмейді. Менің мәзірім () қойындысына қатынау үшін мәзір дисплейі деңгейін [Standard/Стандартты] параметріне өзгертіңіз.

Түсіру режимінің нұсқаулығы

Түсіру режимінің қысқаша сипаттамасын түсіру режимдерін ауыстырған кезіңізде көрсетуге болады. Әдепкі параметр — [Enable/Қосу].

 1. [Дисплей деңгейі параметрлері: Mode guide/Дисплей деңгейі параметрлері: Режим нұсқаулығы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

 3. Режим дискісін бұраңыз.

  • Таңдалған түсіру режимінің сипаттамасы пайда болады.
 4. Төмен пернесі пернесін басыңыз.

  • Сипаттаманың қалғаны пайда болады.
  • Режим нұсқауын тазалау үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • /Шығармашыл сүзгілер режимінде түсіру режимін таңдау экранын көрсетуге болады.

Мүмкіндік нұсқауы

Функциялар мен элементтердің қысқаша сипаттамасын Жылдам басқару немесе мәзір параметрлерін пайдаланған кезде көрсетуге болады. Әдепкі параметр — [Enable/Қосу].

 1. [Дисплей деңгейі параметрлері: Feature guide/Дисплей деңгейі параметрлері: Мүмкіндік нұсқауы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

Үлгі экрандар

Жылдам басқару экраны

Мәзір экраны

(1) Мүмкіндік нұсқауы

Ескертпе

 • Сипаттаманы тазалау үшін операцияларды орындауды жалғастырыңыз.