Спорт режимі

Жүгірушілер немесе жүріп жатқан көліктер сияқты қозғалыстағы нысандарды түсіру үшін [] (Sports/Спорт) режимін пайдаланыңыз.

КеңестерТүсіру бойынша кеңестер

 • Телеобъективті пайдаланыңыз.

  Қашықтан түсіруге мүмкіндік беру үшін телеобъективті пайдалану ұсынылады.

 • Нысанды АF аймағы жақтауымен бақылаңыз.

  AF аймағы жақтауы ысырма түймесін жартылай басқаннан кейін пайда болады. Нысан фокуста кезде AF нүктесі көк түске айналады.

 • Үздіксіз түсіріңіз.

  Әдепкі параметр — [] (Үздіксіз түсіру). Шешуші сәтте фотосуретке түсіру үшін ысырма түймесін толығымен басыңыз. Нысанды бақылау және ол жылжыған кезде өзгерістерді түсіру мақсатында үздіксіз түсіру үшін ысырма түймесін басып тұрыңыз.

Ескерту

 • Төмен жарықтылықта камера шайқалуы орын алуы мүмкін болған жағдайда төменгі сол жақтағы ысырма жылдамдығының мәні жыпылықтайды. Камераны қозғалмай ұстап түсіріңіз.
 • Жарқылмен фотосуретке түсіру қолжетімді емес.