Қолмен фокустау

Автофокуспен фокусқа қол жеткізу мүмкін болмаса, қолмен фокустау үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

 1. Фокустау режимін MF күйіне орнатыңыз.

  • Фокустау режимінің қосқышы жоқ RF объективтері үшін

   [Түсіру: Focus mode/Түсіру: Фокустау режимі] параметрін [MF] мәніне орнатыңыз.

  • Фокустау режимінің қосқышы бар RF объективтері үшін

   Объективтің фокустау режимі қосқышын MF күйіне орнатыңыз.

 2. Суретті үлкейтіңіз.

  • түймесін, одан кейін түймесін басу үлкейту коэффициентін төмендегідей өзгертеді.
 3. Ұлғайтылған аймақты жылжытыңыз.

  • Ұлғайтылған аймақты фокустау позициясына жылжыту үшін Жоғары пернесіТөмен пернесіСолға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз.
  • Ұлғайтылған аймақты ортасы бойынша туралау үшін түймесін басыңыз.
 4. Қолмен фокустаңыз.

  • Үлкейтілген суретке қарап, фокустау үшін объективтің фокустау сақинасын бұраңыз.
  • Фокус алғаннан кейін қалыпты көрініске қайту үшін түймесін басыңыз.

MF жоғарылату параметрлері (Контур ерекшелігі)

Түсіріп жатқанда нысандардың шеттері фокустауды оңайлату үшін түсте көрсетіледі. Контур түсін орнатуыңызға және шетті анықтау сезімталдығын (деңгейін) реттеуіңізге болады (Интеллектуалды авто көрініс/Гибридті авто режимінен басқа).

 1. [Түсіру: MF peaking settings/Түсіру: MF жоғарылату параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Peaking/Жоғарылату] параметрін таңдаңыз.

  • [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.
 3. Деңгей мен түсті орнатыңыз.

  • Қажет болған жағдайда оны орнатыңыз.

Ескерту

 • Үлкейтілген көріністе жоғарылату дисплейі көрсетілмейді.
 • HDMI шығысы кезінде жоғарылату дисплейі HDMI арқылы қосылған құралда көрсетілмейді.
 • MF жоғарғы нүктесін жоғары ISO көрсеткіштерінде анықтау қиын болуы мүмкін, әсіресе ISO кеңейтімі орнатылған кезде. Қажет болса, ISO көрсеткiшiн төмендетіңіз немесе [Peaking/Жоғарылату] параметрін [Off/Өшіру] деңгейіне орнатыңыз.

Ескертпе

 • Экранда көрсетілген жоғарылату дисплейі суреттерде жазылмайды.