Өлшеу таймері

Өлшеу таймері ысырма түймесін жартылай басу сияқты әрекет арқылы автоматты түрде іске қосылғаннан кейін оның жұмыс істеу ұзақтығын (экспозиция мәнін көрсету ұзақтығын анықтайтын) орнатуыңызға болады.

  1. [Түсіру: Metering timer/Түсіру: Өлшеу таймері] параметрін таңдаңыз.

  2. Уақыт параметрін орнатыңыз.