Файлды нөмірлеу

Қалтада сақталған түсірілген суреттерге 0001 - 9999 аралығында файл нөмірі тағайындалады. Сурет файлдарының нөмірлену жолын өзгертуіңізге болады.

(Мысалы)

(1) Файл нөмірі

 1. [Орнату: File numbering/Орнату: Файлды нөмірлеу] параметрін таңдаңыз.

 2. Элементті орнатыңыз.

  • [Numbering/Нөмірлеу] параметрін таңдаңыз.
  • [Continuous/Үздіксіз] немесе [Auto reset/Авто ысыру] параметрін таңдаңыз.
  • Файлды нөмірлеуді қайта орнату керек болса, [Manual reset/Қолмен ысыру] параметрін таңдаңыз ().
  • Жаңа қалта жасау үшін [OK] тармағын таңдаңыз және файл нөмірі 0001 нөмірімен басталады.

Ескерту

 • Егер 999 қалтасындағы файл нөмірі 9999-ға жетсе, тіпті, егер картада бос орын болса да түсіру мүмкін болмайды. Картаны ауыстыруыңызды сұраған хабар көрсетілгеннен кейін жаңа картаға ауысыңыз.

Үздіксіз

Карталарды ауыстыруға немесе қалталарды жасауға қарамастан үздіксіз файлды нөмірлеу үшін

Тіпті, картаны алмастырып немесе жаңа қалта жасаған соң, файлды нөмірлеу ретімен 9999 дейін жалғасады. Егер бірнеше картада немесе қалталарда сақталған 0001-9999 аралығында нөмірленген суреттерді компьютердегі бір қалтаға сақтауға пайдалы болып табылады.

Егер алмастыру картасы не бар қалта бастапқыда жазылған суреттерден тұрса, жаңа суреттер файлын нөмірлеу карта не қалтадағы бар суреттер файлын нөмірлеуден жалғасуы мүмкін. Егер үздіксіз файлды нөмірлеу параметрін пайдалануды қаласаңыз, әрбір уақыт сайын жаңадан пішімделген картаны пайдалану ұсынылады.

Картаны алмастырған соң файлды нөмірлеу

1-карта

2-карта

(1) Келесі файлдың реттік нөмірі

Қалта жасаған соң файлды нөмірлеу

1-карта

Авто ысыру

Карталарды ауыстырудан немесе қалталарды жасаудан кейін файлды нөмірлеуді 0001-ден қайта бастау үшін.

Картаны алмастыру не жаңа қалта жасаған кезде сақталған жаңа суреттер үшін файлды нөмірлеу 0001 нөмірінен қайта басталады. Егер суреттерді карталар не қалталар бойынша ұйымдастыруды қаласаңыз, бұл пайдалы болып табылады.

Егер алмастыру картасы не бар қалта бастапқыда жазылған суреттерден тұрса, жаңа суреттер файлын нөмірлеу карта не қалтадағы бар суреттер файлын нөмірлеуден жалғасуы мүмкін. Егер суреттерді файлды нөмірлеу 0001 басталған суреттерді сақтауды қаласаңыз, әрбір уақыт сайын жаңа пішімделген картаны пайдаланыңыз.

Картаны алмастырған соң файлды нөмірлеу

1-карта

2-карта

(1) Файлды нөмірлеу ысырылды

Қалта жасаған соң файлды нөмірлеу

1-карта

Қолмен ысыру

Файлды нөмірлеуді 0001-ден қайта орнату немесе жаңа қалталарда 0001-ден бастау үшін

Файлды нөмірлеуді қолмен ысырған кезде жаңа қалта автоматты түрде жасалады және бұл қалтаға сақталған суреттердің файл нөмірлеуі 0001 нөмірінен басталады.

Мысалы, бұл кеше түсірілген және бүгін түсірілген суреттер үшін басқа қалталарды пайдалану қажет болған жағдайда пайдалы.