Камераны қайта орнату

Камера параметрлерін түсіру функциялары мен мәзір функциялары үшін олардың әдепкі мәндеріне қалпына келтіруге болады.

 1. [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Basic settings (Негізгі параметрлер)

   Әдепкі параметрлерді камера түсіру функциялары мен мәзір параметрлері үшін қалпына келтіреді.

  • Other settings (Басқа параметрлер)

   Жеке таңдалған элементтердің параметрлерін қайта орнатуға болады.

 3. Параметрлерді тазалаңыз.

  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.