Принтерге Wi-Fi арқылы қосылу

Бұл бөлімде камераны принтерге Wi-Fi арқылы тікелей қосу арқылы суреттерді басып шығару жолы сипатталады. Принтерді пайдалану нұсқауларын принтердің нұсқаулығынан қараңыз.

 1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Print from Wi-Fi printer/Wi-Fi принтерінен басып шығару] параметрін таңдаңыз.

  • Журнал () көрсетілсе, экрандарды ауыстыру үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.
 3. [Add a device to connect to/Қосылу үшін құрылғы қосу] параметрін таңдаңыз.

 4. SSID (желі атауы) атауы мен құпия сөзін тексеріңіз.

  • Камера экранында көрсетілген SSID идентификаторын (1) және Password (Құпия сөзді) (2) тексеріңіз.
  • [Wi-Fi settings/Wi-Fi параметрлері] терезесінде [Password/Құпия сөз] параметрін [None/Ешбір] мәніне орнатсаңыз, ешқандай құпия сөз көрсетілмейді немесе талап етілмейді ().
 5. Принтерді орнатыңыз.

  • Қолданылатын принтердің Wi-Fi параметрлері мәзірінен тексерілген SSID атауын таңдаңыз.
  • Құпия сөз үшін 4-қадамда тексерілген құпия сөзді енгізіңіз.
 6. Принтерді таңдаңыз.

  • Анықталған принтерлер тізімінде Wi-Fi арқылы қосылу үшін принтерді таңдаңыз.
  • Қалаған принтеріңіз тізімде болмаса, [Search again/Қайтадан іздеу] параметрін таңдау камераға оны тауып, көрсетуге мүмкіндік беруі мүмкін.

Ескертпе

Суретті басып шығару

Суреттерді жекелеп басып шығару

 1. Басып шығарылатын суретті таңдаңыз.

  • Басып шығарылатын суретті таңдау үшін Дискі дискісін немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланып, Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Индекс дисплейінен суретті таңдау үшін Index (Индекс) түймесін басыңыз.
 2. [Print image/Суретті басып шығару] параметрін таңдаңыз.

 3. Суретті басып шығарыңыз.

  • Басып шығаруды орнату процедураларын Басып шығару параметрлері бөлімінен қараңыз.
  • Басып шығаруды бастау үшін [Print/Басып шығару] параметрін, одан кейін [OK] түймесін таңдаңыз.

Көрсетілген сурет параметрлеріне сай басып шығару

 1. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

 2. [Print order/Басып шығару кезегі] параметрін таңдаңыз.

 3. Басып шығару параметрлерін орнатыңыз.

  • Басып шығаруды орнату процедураларын Басып шығару кезегі (DPOF) бөлімінен қараңыз.
  • Басып шығару кезегі Wi-Fi қосылымын орнатпастан бұрын аяқталса, 4-қадамға өтіңіз.
 4. [Print/Басып шығару] параметрін таңдаңыз.

  • [Print/Басып шығару] параметрін тек сурет таңдалғанда және принтер басып шығаруға дайын болғанда таңдауға болады.
 5. [Paper settings/Қағаз параметрлері] конфигурациялаңыз ().

 6. Суретті басып шығарыңыз.

  • [OK] параметрі таңдалғанда басып шығару басталады.

Ескерту

 • Түсіру принтерге Wi-Fi арқылы қосылып тұрғанда мүмкін емес.
 • Фильмдерді басып шығару мүмкін емес.
 • Басып шығармастан бұрын, қағаз өлшемін орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.
 • Файл нөмірін басып шығаруға кейбір принтерлер қолдау көрсетпеуі мүмкін.
 • [Bordered/Жиегі бар] орнатылған кезде белгілі бір принтерлер жиекте күндерді басып шығаруы мүмкін.
 • Принтер түріне қарай, егер күн ашық өңде немесе жиекте басылып шығарылса, ол бозарыңқы болып басылып шығарылуы мүмкін.
 • RAW суреттерін [Print order/Басып шығару реті] параметрін таңдау арқылы басып шығару мүмкін емес. [Print image/Суретті басып шығару] параметрін таңдау арқылы басып шығарыңыз.

Ескертпе

 • Камерамен жұмыс істеу үшін батарея қолданылғанда, оның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
 • Файл өлшемі мен сурет сапасына байланысты [Print/Басып шығару] параметрін таңдағаннан кейін басып шығару басталғанша біраз уақыт кетуі мүмкін.
 • Басып шығаруды бастау үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін [Cancel/Болдырмау] түймесі көрсетіліп тұрғанда басыңыз, одан кейін [OK] параметрін таңдаңыз.
 • [Print order/Басып шығару кезегі] арқылы басып шығару кезінде орындалып жатқан басып шығаруды тоқтатқан болсаңыз, қалған кескіндерді басып шығаруды жалғастыру үшін [Resume/Жалғастыру] опциясын таңдауыңызға болады. Төмендегілердің бірі орын алған жағдайда басып шығарудың жалғастырылмайтындығын ескеріңіз.
  • Басып шығаруды қалпына келтірмес бұрын, басып шығару кезегін өзгертсеңіз немесе көрсетілген суреттердің кез келгенін жойсаңыз.
  • Индекс орнатылған кезде, басып шығаруды жалғастыру алдында қағаз параметрін өзгертсеңіз.
 • Басып шығару кезінде мәселе туындаса, Ескертпелер бөлімін қараңыз.

Басып шығару параметрлері

Экран дисплейі мен параметр опциялары принтер түріне қарай түрленеді. Сондай-ақ, белгілі бір параметрлер қолжетімді болмауы мүмкін. Мәліметтерді принтердің нұсқаулығынан қараңыз.

Басып шығару параметрлері экраны

 1. (1) Күнді немесе файл нөмірін басып шығаруды орнату ().
 2. (2) Басып шығару әсерлерін орнатады ().
 3. (3) Басып шығару үшін көшірмелер санын орнатады ().
 4. (4) Басып шығару аумағын орнатады ().
 5. (5) Қағаз өлшемін, түрін және пішімін орнатады (, , ).
 6. (6) Суретті таңдау экранына қайтарады.
 7. (7) Басып шығаруды бастайды.
 8. (8) Орнатқан қағаз өлшемі, түрі және пішімі көрсетіледі.
 • Принтерге байланысты белгілі бір параметрлер таңдалмайтын болуы мүмкін.

Қағаз параметрлері

 • [Paper settings/Қағаз параметрлері] тармағын таңдаңыз.

[] Қағаз өлшемін орнату

 • Принтердегі қағаз өлшемін таңдаңыз.

[] Қағаз түрін орнату

 • Принтердегі қағаз түрін таңдаңыз.

[] Бет пішімін орнату

 • Бет орналасуын таңдаңыз.

Ескерту

 • Егер сурет пропорциясы басылып шығарылатын қағаздың пропорциясынан өзгеше болса, жиегі жоқ баспада сурет едәуір қиылуы мүмкін. Суреттер төмен ажыратымдылықта басып шығарылуы да мүмкін.

[] Күнді/файл нөмірін басып шығаруды орнату

 • [] белгішесін таңдаңыз.
 • Басып шығарылатын нәрселерді таңдаңыз.

[] Басып шығару әсерлерін орнату (суретті оңтайландыру)

 • [Суретті оңтайландыру] белгішесін таңдаңыз.
 • Басып шығару әсерлерін таңдаңыз.

Ескерту

 • ISO көрсеткіштері кеңейтілген ISO көрсеткішімен (H) түсірілген кескіндер үшін басып шығарылған түсіру ақпаратында қате анықталуы мүмкін.
 • Басып шығару әсерлеріндегі және басқа опциялардағы [Default/Әдепкі] принтер өндірушісі анықтаған әдепкі параметрлерді білдіреді. [Default/Мәліметтер] мәліметтерін принтердің нұсқаулығынан қараңыз.

[] Көшірмелер санын орнату

 • [Көшірмелер саны] белгішесін таңдаңыз.
 • Басып шығару үшін көшірмелер санын таңдаңыз.

Суретті қию

Қиып алуды басып шығарудан бұрын бірден орнатыңыз. Суреттерді қиып алғаннан кейін басқа басып шығару параметрлерін өзгерту суреттерді қайтадан қиып алуды талап етуі мүмкін.

 1. Басып шығару параметрлерінің экранында [Cropping/Қию] параметрін таңдаңыз.

 2. Қию жақтауының өлшемін, орналасуын және пропорция қатынасын орнатыңыз.

  • Қию жақтауының аймағындағы сурет басып шығарылады. Жақтау кескінін (пропорциялар) [Paper settings/Қағаз параметрлері] параметрімен өзгертуге болады.

  Қию жақтауының өлшемін өзгерту

  Қию жақтауының өлшемін өзгерту үшін Magnify (Үлкейту) немесе Index (Индекс) түймесін басыңыз.

  Қию жақтауын жылжыту

  Жақтауды тігінен немесе көлденеңінен жылжыту үшін Жоғары пернесіТөмен пернесіСолға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.

  Қию жақтауының бағытын ауыстыру

  INFO түймесі қию жақтауын тік және көлденең бағыттары арасында ауыстырады.

 3. Қиюдан шығу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  • Қиылған сурет аймағын басып шығару параметрлері экранының жоғарғы сол жағында көре аласыз.

Ескерту

 • Принтер түріне байланысты суреттің кесілген аймағы сіз көрсеткендей басылып шығарылмауы мүмкін.
 • Қию жақтауы неғұрлым кіші болса, суреттер басып шығарылатын ажыратымдылық соғұрлым төмен болады.

Ескертпе

 • Принтер қателерін түзету

 • Принтер қатесін шешіп (сияны, қағаздың таусылуы сияқты), [Continue/Жалғастыру] түймесін басқаннан кейін басып шығару қалпына келмесе, принтердегі түймелерді пайдаланыңыз. Басып шығаруды жалғастыру туралы толық ақпарат алу үшін принтердің пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
 • Қате туралы хабарлар

 • Егер басып шығару кезінде мәселе туындаса, камера экранында қате туралы хабар пайда болады. Мәселені шешкеннен кейін басып шығаруды жалғастырыңыз. Басып шығару мәселесін шешу туралы толық мәліметті принтердің нұсқаулығынан қараңыз.
 • Қағаз қатесі

 • Қағаздың дұрыс салынғанын растаңыз.
 • Сия қатесі

 • Принтердің сия деңгейі мен пайдаланылған сия ыдысын тексеріңіз.
 • Жабдық қатесі

 • Қағаз бен сия мәселелерінен басқа өзге басып шығару мәселелерін тексеріңіз.
 • Файл қатесі

 • Таңдалған суретті басып шығару мүмкін емес. Өзге камерамен түсірілген суреттер немесе компьютерде өңделген суреттер басылып шығарылмауы мүмкін.