Сандық үлкейту

[Full HD29,97 кадр/сек.]/[Full HD23,98 кадр/сек.] (NTSC) немесе [Full HD25,00 кадр/сек.] (PAL) параметріне орнатылған жазу өлшемімен шамамен 3–10× сандық үлкейту арқылы түсіре аласыз.

 1. [Түсіру: Digital zoom/Түсіру: Сандық үлкейту] тармағын таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Үлкейту мөлшерін таңдаңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Мәзірді жабу үшін MENU түймесін басыңыз.
 3. Сандық үлкейтуді пайдаланыңыз.

  • AF нүктесін таңдау түймесін басыңыз.
  • Сандық үлкейту жолағы пайда болады.
  • Үлкейту үшін Жоғары пернесі пернесін түртіңіз немесе кішірейту үшін Төмен пернесі пернесін басыңыз.
  • Ысырма түймесін жартылай басу [1-point AF/1 нүктелі AF] (орталықта орнатылған) әдісімен фокустайды.
  • Сандық үлкейтуді болдырмау үшін 2-қадамда [Disable/Өшіру] тармағын таңдаңыз.

Ескерту

 • Камера шайқалуының алдын алу үшін мосыны пайдалану ұсынылады.
 • Уақыт үзілісі бар фильмдер, шағын әсерлі фильм және Сандық фильм IS қолжетімді емес.
 • Максималды ISO жылдамдығы ISO 6400 болады.
 • Үлкейтілген көрініс қолжетімді емес.
 • Фильмді сандық үлкейту функциясы суретті сандық деңгейде өңдейтіндіктен көбірек үлкейтулерде сурет бұдырлы болып көрсетіледі. Шу, жарық дақтары, т.б. көбірек байқалуы мүмкін.
 • Көрініс белгішесі көрсетілмейді.
 • Сондай-ақ, Фокустауды қиындататын түсіру жағдайлары бөлімін қараңыз.