Қуатты қосу

 • Қуат көзіне қосу

  Камера іске қосылады. Енді фотосуреттерді түсіріп, фильмдерді жаза аласыз.

 • Қуатты өшіру

  Камера өшіріледі және жұмыс істемейді. Камераны пайдаланбаған кезде қуат қосқышын осы күйге орнатыңыз.

Ескертпе

 • [Saving.../Сақтау...] параметрі суретті картаға жазу кезінде қуат қосқышы Қуатты өшіру күйіне орнатылған жағдайда көрсетіледі және камера жазу аяқталғаннан кейін өшеді.

Күнді, уақытты және уақыт белдеуін орнату

[Date/Time/Zone/Күн/уақыт/белдеу] параметрі экраны камера қосылғаннан кейін көрсетілсе, Күн/уақыт/белдеу параметрлерін аяқтаңыз.

Дисплей тілін орнату

Интерфейс тілін өзгерту үшін Тіл бөлімін қараңыз.

Батарея деңгейінің көрсеткіші

Қуат қосқышы Қуат көзіне қосу күйіне орнатылатын кезде, батарея деңгейі көрсетіледі.

Батарея деңгейі 3 Батарея деңгейі жеткілікті.
Батарея деңгейі 2 Батарея деңгейі төмен, бірақ камераны пайдалануға болады.
Батарея деңгейі 1 Батарея қуаты жақын арада таусылады (жыпылықтайды).
Батарея деңгейі 0 Батареяны зарядтаңыз.

Ескертпе

 • Келесілердің кез келгенін орындау батарея зарядын тез тауысады:
  • Ысырма түймесін ұзақ уақыт жартылай басып тұру.
  • AF функциясын суретке түсірмей жиі белсендіру.
  • Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) құралын пайдалану
  • Wi-Fi функциясын немесе Bluetooth функциясын пайдалану.
  • Экранды жиі пайдалану.
 • Нақты түсіру шарттарына байланысты қолжетімді түсірілімдер саны азаюы мүмкін.
 • Объектив операциялары камера батареясынан қуатталады. Белгілі бір объективтер батарея зарядын басқаларға қарағанда тезірек тауысады.
 • Сыртқы төмен температурада түсіру батарея деңгейі жеткілікті болса да мүмкін болмайды.