Wi-Fi/Bluetooth қосылымы

  1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

  2. Қосылатын камера үшін параметрді таңдаңыз.

Connect to smartphone (Смартфонға қосылу) ()

Смартфондардағы немесе планшеттердегі (бұл нұсқаулықта жиынтықты түрде «смартфондар» деп аталады) арнайы Camera Connect қолданбасын пайдалану арқылы Wi-Fi қосылымында камераны қашықтан басқарыңыз және камерадағы суреттерді шолыңыз.

Камераны Bluetooth төмен энергия технологиясын (бұдан әрі «Bluetooth») қолдайтын смартфонмен жұптағаннан кейін Wi-Fi арқылы қосылу үшін тек смартфонды пайдалануыңыз керек.

Remote control (EOS Utility) (Қашықтықтан басқару құралы (EOS Utility)) ()

Камераны компьютерге Wi-Fi арқылы қосыңыз және камераны EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын (EOS бағдарламалық жасақтамасы) пайдаланып қашықтан басқарыңыз. Камерадағы суреттерді компьютерге автоматты түрде жіберуге де болады.

Print from Wi-Fi printer (Wi-Fi принтерінен басып шығару) ()

Суреттерді басып шығару үшін камераны принтерді Wi-Fi арқылы қосыңыз.

Upload to Web service (Веб-қызметке кері жүктеу) ()

Суреттерді image.canon бұлт қызметіне Canon тұтынушылары үшін мүше тіркеуін (тегін) аяқтағаннан кейін камерадан тікелей жіберуге болады. image.canon сайтына жіберілген суреттердің түпнұсқа файлдары 30 күн бойы сақтау шектеулерінсіз сақталады және оларды компьютерлерге жүктеп алуға немесе басқа веб-қызметтерге тасымалдауға болады.

Connect to Wireless Remote (Сымсыз қашықтан басқару құралына қосылу) ()

Бұл камераны BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралына (бөлек сатылады) қашықтықтан басқару арқылы түсіру үшін Bluetooth арқылы қосуға болады.