Фильм жазу

Автоэкспозициямен фильм жазу

Экспозиция ашықтыққа сәйкес болу үшін автоматты түрде басқарылады.

 1. Режим дискісін Фильмдер күйіне орнатыңыз.

 2. [Түсіру: Shooting mode/Түсіру: Түсіру режимі] параметрін таңдаңыз.

 3. [Movie auto exposure/Фильмнің автоэкспозициясы] параметрін таңдаңыз.

 4. Нысанға фокустаңыз.

  • Фильм жазбастан бұрын AF арқылы () немесе қолмен фокустаңыз ().
  • Әдепкі бойынша, [Түсіру: Movie Servo AF/Түсіру: Фильмнің Servo AF нүктесі] параметрі [Enable/Қосу] параметріне орнатылады, сонда камера әрқашан фокусталып тұрады ().
  • Ысырма түймесін жартылай басу ағымдағы AF әдісін пайдаланып фокустайды.
 5. Фильмді жазыңыз.

  • Фильм жазуды бастау үшін фильм түсіру түймесін басыңыз.
  • Фильм жазылып жатқанда [REC] белгішесі экранның жоғарғы оң жағында көрсетіледі.
  • Дыбыс кірістірілген микрофон арқылы жазылады ().
  • Фильм жазуды тоқтату үшін фильм түсіру түймесін қайтадан басыңыз.

[Фильмдер] режиміндегі ISO көрсеткiшi

Ескертпе

 • Экспозицияны (AE құлпы) AE құлпы түймесін басу арқылы құлыптауыңызға болады (). AE құлпын болдырмау үшін AE құлпы түймесін қайтадан басыңыз.
 • Қол экспозициясымен фильм жазуда экспозиция компенсациясын ±3 тоқтауға дейінгі ауқымда орнатуға болады.
 • ISO көрсеткіші, ысырма жылдамдығы және апертура мәні фильмнің Exif ақпаратында жазылмайды.

Қол экспозициясымен фильм жазу

Фильм жазу үшін ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткішін қолмен орната аласыз.

 1. Режим дискісін Фильмдер күйіне орнатыңыз.

 2. [Түсіру: Shooting mode/Түсіру: Түсіру режимі] параметрін таңдаңыз.

 3. [Movie manual exp./Фильмнің қол экспозициясы] параметрін таңдаңыз.

 4. ISO көрсеткішін орнатыңыз.

  • Солға пернесі түймесін басыңыз.

   ISO көрсеткішінің параметрі экраны көрсетіледі.

  • Дискі дискісімен немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерімен орнатыңыз.
 5. Ысырма жылдамдығы мен апертура мәнін орнатыңыз.

  • Ысырма түймесін жартылай басып, экспозиция деңгейінің көрсеткішін тексеріңіз.
  • Ысырма жылдамдығын немесе апертура мәнін таңдау үшін Жоғары пернесі пернесін басыңыз, одан кейін мәнді орнату үшін Дискі дискісін бұраңыз.
  • Ысырма жылдамдығын 1/4000–1/8 сек. Ауқымында орнатуға болады.
 6. Фокустаңыз және фильм жазыңыз.

Ескерту

 • Фильм жазу кезінде ысырма жылдамдығын, апертура мәнін немесе ISO көрсеткішін өзгертпеңіз, ол экспозициядағы өзгерістерді жазуы немесе жоғары ISO көрсеткіштерінде көбірек шу жасауы мүмкін.
 • Қозғалыстағы нысанды фильмге жазатын кезде шамамен 1/25 сек.- 1/125 сек. арасындағы ысырма жылдамдығы ұсынылады. Ысырма жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым нысан қозғалысының тегістігі азаяды.
 • Егер ысырма жылдамдығын өзгертсеңіз, флуоресцентті немесе ЖШД жарығы астында жазу кезінде экранда көрінетін жыпылықтау жазылуы мүмкін.

Ескертпе

 • ISO авто параметрімен экспозиция компенсациясын ±3 тоқтау ауқымында орнатуға болады ().
 • ISO көрсеткiшiн ISO авто орнатылған кезде құлыптау үшін AE құлпы түймесін басыңыз. ISO көрсеткішін құлыптауды болдырмау үшін AE құлпы түймесін қайтадан басыңыз.
 • Егер AE құлпы түймесін басып, түсірілімді қайта ұйымдастырсаңыз, AE құлпы түймесін басумен салыстырылған экспозиция деңгейінің көрсеткішіндегі экспозиция деңгейінің айырмашылығын көре аласыз.

Қол экспозициясымен жазудағы ISO көрсеткіші

ISO көрсеткішін қолмен орнатуыңызға немесе [AUTO] параметрін таңдауыңызға болады. ISO көрсеткіші туралы мәліметтерді Фильм жазудағы ISO көрсеткіші бөлімін қараңыз.

Фотосуретке түсіру

Фильм жазу кезінде фотосуреттерді түсіру мүмкін емес. Фотосуреттер түсіру үшін Режим дискісін басқа түсіру режиміне ауысу үшін бұраңыз.

Ақпарат дисплейі (Фильм жазу)

Фильм жазу экранындағы белгішелер туралы мәліметтерді Фильм жазу экраны бөлімінен қараңыз.