Attēlojuma iestatījumi

Var norādīt, vai attēlojumam izmantot ekrānu vai skatu meklētāju, lai izvairītos no skatu meklētāja sensora nejaušas aktivizēšanas.

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Display settings/Iestatīšana: Attēlojuma iestatījumi].

 2. Iestatiet [Display control/Attēlojuma vadība] uz [Manual/Manuāli].

 3. Izvēlieties [Manual display/Manuāls attēlojums].

  • Viewfinder (Skatu meklētājs)

   Vienmēr lietot attēlojumam skatu meklētāju.

  • Screen (Ekrāns)

   Vienmēr lietot attēlojumam ekrānu.

Piezīme

 • Ja [Display control/Attēlojuma vadība] ir iestatīts uz [Auto/Automātiski], attēlojumam vienmēr tiek izmantots ekrāns, ja vien neturat skatu meklētāju pie acs — tad attēlojums tiek pārslēgts uz skatu meklētāju.