Sarkano acu efekta korekcija

Automātiski koriģē attiecīgās daļas sarkano acu efekta skartos attēlos. Attēlu var saglabāt kā atsevišķu failu.

  1. Select [Demonstrēšana: Red-eye correction/Demonstrēšana: Sarkano acu efekta korekcija].

  2. Izvēlieties attēlu ar taustiņiem Kreisais taustiņšLabais taustiņš.

    • Pēc attēla izvēles nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
    • Ap attēla koriģētajām zonām tiek attēloti balti rāmji.
  3. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

    • Attēls tiek saglabāts kā atsevišķs fails.

Brīdinājums

  • Daži attēli var netikt akurāti koriģēti.