Manuālā fokusēšana

Ja fokusu nav iespējams iegūt ar automātisko fokusēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai fokusētu manuāli.

 1. Iestatiet fokusēšanas režīmu uz MF.

  • RF objektīviem bez fokusēšanas režīma slēdža

   Iestatiet [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusēšanas režīms] uz [MF].

  • RF objektīviem ar fokusēšanas režīma slēdzi

   Pārslēdziet objektīva fokusēšanas režīma slēdzi uz MF.

 2. Palieliniet attēlu.

  • Nospiežot pogu un tad pogu , palielinājuma attiecība tiek mainīta, kā norādīts tālāk.
 3. Pārvietojiet palielināto laukumu.

  • Lietojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārvietotu palielināto laukumu fokusēšanas pozīcijā.
  • Lai centrētu palielināto laukumu, nospiediet pogu .
 4. Fokusējiet manuāli.

  • Skatoties uz palielināto attēlu, grieziet objektīva fokusēšanas gredzenu, lai veiktu fokusēšanu.
  • Pēc fokusa panākšanas nospiediet pogu , lai atgrieztos parastajā skatā.

Kontūru pastiprināšanas pie MF iestatījumi (kontūru izcelšana)

Lai atvieglotu fokusēšanu uzņemšanas laikā, fokusā esošo objektu malas var attēlot krāsainas. Varat iestatīt kontūru krāsu un pielāgot malu noteikšanas jutīgumu (līmeni) (izņemot režīmus Pilnīgi automātiskas fotografēšanas režīms/Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms).

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: MF peaking settings/Uzņemšana: Kontūru pastiprināšanas pie MF iestatījumi].

 2. Izvēlieties [Peaking/Kontūru pastiprināšana].

  • Izvēlieties [On/Iesl.].
 3. Iestatiet līmeni un krāsu.

  • Iestatiet pēc nepieciešamības.

Brīdinājums

 • Palielinātajā skatā kontūru pastiprināšana netiek attēlota.
 • HDMI izvades laikā kontūru pastiprināšana netiek rādīta ierīcē, kura savienota, izmantojot HDMI savienojumu.
 • Kontūru pastiprināšana var būt grūti saskatāma pie augstas ISO jutības, it īpaši, kad iestatīts ISO paplašinājums. Ja nepieciešams, samaziniet ISO jutību vai iestatiet [Peaking/Kontūru pastiprināšana] uz [Off/Izsl.].

Piezīme

 • Ekrānā redzamais kontūru izcēlums netiek ierakstīts attēlos.