Kameras lietošanas pamati

Kameras turēšana

Lai iegūtu asus attēlus, turiet kameru mierīgi, lai minimizētu kameras izkustēšanos.

 • (1) Horizontāla uzņemšana
 • (2) Vertikāla uzņemšana
 1. Ar labo roku cieši turiet kameru aiz kameras roktura.
 2. Ar kreiso roku atbalstiet objektīvu no apakšpuses.
 3. Labo rādītājpirkstu viegli atspiediet pret aizslēga pogu.
 4. Rokas un elkoņus viegli atbalstiet pret ķermeņa priekšdaļu.
 5. Lai panāktu stabilu stāju, vienu pēdu aizlieciet mazliet priekšā otrai.
 6. Turiet kameru pie sejas un skatieties skatu meklētājā.

Aizslēga poga

Aizslēga pogai ir divas darbības. Aizslēga pogu var nospiest līdz pusei. Pēc tam aizslēga pogu var turpināt spiest līdz galam.

Nospiešana līdz pusei

Kamera ieslēdz automātisko fokusēšanu un automātiskās ekspozīcijas sistēmu, kura iestata ekspozīcijas laiku un diafragmas atvēruma vērtību.

Ekspozīcijas vērtība (ekspozīcijas laiks un diafragmas atvēruma vērtība) tiek attēlota ekrānā vai skatu meklētājā 8 s (mērīšanas taimeris/Taimeris 8 s).

Nospiešana līdz galam

Tiek palaists aizslēgs un uzņemta fotogrāfija.

 • Kameras izkustēšanās novēršana

  Rokās turētas kameras kustēšanos ekspozīcijas laikā sauc par kameras izkustēšanos. Tā var būt par iemeslu izplūdušiem attēliem. Lai novērstu kameras izkustēšanos:

  • Turiet kameru nekustīgi, kā parādīts sadaļā Kameras turēšana.
  • Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai veiktu automātisko fokusēšanu, pēc tam lēni nospiediet aizslēga pogu līdz galam.

Piezīme

 • Kamera joprojām ieturēs pauzi pirms attēla uzņemšanas, ja nospiedīsit aizslēga pogu līdz galam, iepriekš nenospiežot to līdz pusei, vai ja nospiedīsit aizslēga pogu līdz pusei un tūlīt pat nospiedīsit to līdz galam.
 • Arī laikā, kad tiek attēlota izvēlne vai demonstrēti attēli, varat atgriezties uzņemšanas gaidstāvē, līdz pusei nospiežot aizslēga pogu.

Ripa Ripa

Skatieties ekrānā, griežot ripu Ripa.

 • Lietojiet šo ripu, lai iestatītu ekspozīcijas laiku, diafragmas atvēruma vērtību u.c.

Vadības gredzens Vadības gredzens

Ekspozīcijas kompensāciju var iestatīt, griežot RF objektīva vadības gredzenu un vienlaikus turot aizslēga pogu nospiestu līdz pusei režīmā P, Tv, Av vai M.

Brīdinājums

 • [Uzņemšana: Focus/control ring/Uzņemšana: Fokusēšanas/vadības gredzens] jāiestata, izmantojot objektīvus, kam ir apvienots fokusēšanas gredzens/vadības gredzens, bet nav slēdža pārslēgšanai starp šīm funkcijām ().
 • Vadības gredzena stiprinājuma adaptera EF-EOS R vadības gredzenam nav efekta.

INFO Informācijas poga

Ikreiz, kad tiek nospiesta poga INFO, mainās attēlotā informācija.

Turpmākie ekrānu paraugi ir fotoattēliem.

Pamata sektora režīmos ekrāns (5) netiek attēlots.