P: Programmas AE

Kamera automātiski iestata ekspozīcijas laiku un diafragmas atvēruma vērtību atbilstoši objekta gaišumam.

P ir saīsinājums no angļu “Program” — programma.

AE ir saīsinājums no angļu “Auto Exposure” – automātiskā ekspozīcija.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz P.

 2. Fokusējiet kameru uz objektu.

  • Pavērsiet AF punktu uz objektu un līdz pusei nospiediet aizslēga pogu.
 3. Pārbaudiet rādījumu.

  • Ir pieejama standarta ekspozīcija, ja vien nemirgo ekspozīcijas laiks un diafragmas atvēruma vērtība.
 4. Uzņemiet fotogrāfiju.

  • Izveidojiet kadra kompozīciju un nospiediet aizslēga pogu līdz galam.

Brīdinājums

 • Ja mirgo ekspozīcijas laika rādījums “30"” un minimālā diafragmas atvēruma vērtība, tas norāda uz nepietiekamu ekspozīciju.

  Paaugstiniet ISO jutību vai izmantojiet zibspuldzi.

 • Ja mirgo ekspozīcijas laika rādījums “1/4000” un lielākā diafragmas atvēruma vērtība, tas norāda uz pārmērīgu ekspozīciju.

  Samaziniet ISO jutību vai izmantojiet neitrālā blīvuma (ND) filtru (jāiegādājas atsevišķi), lai samazinātu objektīvā iekļūstošās gaismas daudzumu.

Piezīme

 • Atšķirības starp režīmiem P un Pilnīgi automātiskas fotografēšanas režīms

 • Lai novērstu bojātus kadrus, režīmā Pilnīgi automātiskas fotografēšanas režīms daudzas funkcijas, to skaitā AF metode un mērīšanas režīms, tiek iestatītas automātiski. Funkcijas, ko var iestatīt lietotājs, ir ierobežotas. Turpretim P režīmā tiek automātiski iestatīts tikai ekspozīcijas laiks un diafragmas atvēruma vērtība, bet AF metodi, mērīšanas režīmu un citas funkcijas var iestatīt brīvi.
 • Programmas pārbīde

 • Programmas AE varat brīvi mainīt kameras iestatīto ekspozīcijas laika un diafragmas atvēruma vērtības kombināciju (programmu) un saglabāt to pašu ekspozīciju. To sauc par programmas pārbīdi.
 • Kad izmantojat programmas pārbīdi, varat nospiest aizslēga pogu līdz pusei, pēc tam griezt ripu Ripa, līdz tiek rādīts vēlamais ekspozīcijas laiks vai diafragmas atvēruma vērtība.
 • Programmas pārbīde tiek automātiski atcelta, kad beidzas mērīšanas taimera darbība (izslēdzas ekspozīcijas iestatījuma rādījums).
 • Programmas pārbīdi nav iespējams veikt, ja tiek izmantota zibspuldze.