Akumulatora uzlāde

 1. Atvienojiet akumulatora komplektā iekļauto aizsargvāciņu.

 2. Līdz galam ievietojiet akumulatoru lādētājā.

  • Veiciet pretējas darbības, lai izņemtu akumulatoru.
 3. Uzlādējiet akumulatoru.

  • Atlokiet akumulatora lādētāja kontaktus, kā redzams attēlā, un pievienojiet lādētāju strāvas kontaktrozetei.
  • Lādēšana sākas automātiski, un uzlādes indikators (1) iedegas oranžā krāsā.
  • Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, iedegas zaļais pilnas uzlādes indikators (2).
  • Izlādēta akumulatora uzlāde istabas temperatūrā (23°C) aizņem aptuveni 2 stundas.

   Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks var būt ļoti dažāds atkarībā no vides temperatūras un akumulatora atlikušās ietilpības.

  • Drošības apsvērumu dēļ lādēšana zemā temperatūrā (5–10°C) prasa vairāk laika (līdz apm. 4 stundām).
 • Iegādes brīdī akumulators nav pilnīgi uzlādēts.

  Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru.

 • Uzlādējiet akumulatoru tā lietošanas dienā vai dienu iepriekš.

  Uzlādēti akumulatori pamazām zaudē uzlādes līmeni arī tad, ja tie netiek lietoti.

 • Pēc akumulatora uzlādes izņemiet to no lādētāja un atvienojiet lādētāju no strāvas kontaktrozetes.

 • Kad nelietojat kameru, izņemiet akumulatoru.

  Ja akumulators tiek atstāts kamerā ilgāku laika periodu, turpina atbrīvoties neliels enerģijas daudzums, tādējādi radot papildu izlādi un saīsinot akumulatora darbības laiku. Glabājiet akumulatoru ar uzliktu aizsargvāciņu (iekļauts komplektā). Pilnīgi uzlādēta akumulatora glabāšana var pazemināt tā veiktspēju.

 • Akumulatora lādētāju var lietot arī ārzemēs.

  Akumulatora lādētājs ir saderīgs ar 100–240 V 50/60 Hz maiņstrāvas avotiem. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet mazumtirdzniecībā pieejamo adaptera spraudni attiecīgajai valstij vai reģionam. Nepievienojiet akumulatora lādētājam portatīvos sprieguma transformatorus. Tas var sabojāt akumulatora lādētāju.

 • Ja akumulators ātri iztukšojas pat pēc pilnīgas uzlādes, tas nozīmē, ka akumulatora darbmūžs ir beidzies.

  Iegādājieties jaunu akumulatoru.

Brīdinājums

 • Pēc lādētāja strāvas spraudņa atvienošanas no maiņstrāvas tīkla nepieskarieties lādētāja kontaktiem vismaz 5 sekundes.
 • Ar kameras komplektā iekļauto lādētāju var lādēt vienīgi akumulatora bloku LP-E17.