Vairāku savienojumu iestatījumu reģistrēšana

Bezvadu komunikācijas funkcijām var reģistrēt līdz 10 savienojuma iestatījumiem.

  1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

  2. Izvēlieties opciju.

Piezīme