Kameras ieslēgšana

 • Ieslēgšana

  Kamera tiek ieslēgta. Tagad var uzņemt fotoattēlus un ierakstīt filmas.

 • Power off (Izslēgšana)

  Kamera tiek izslēgta un nedarbojas. Ja nelietojat kameru, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi šai pozīcijā.

Piezīme

 • Ja attēla ierakstīšanas kartē laikā pārslēdzat ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā Izslēgšana, tiek parādīts [Saving.../Saglabā...], un kamera tiks izslēgta pēc ierakstīšanas pabeigšanas.

Datuma, laika un laika joslas iestatīšana

Ja pēc kameras ieslēgšanas tiek parādīts iestatījumu ekrāns [Date/Time/Zone / Datums/laiks/josla], veiciet sadaļā Datums/laiks/josla norādītos iestatījumus

Attēlošanas valodas iestatīšana

Lai nomainītu interfeisa valodu, sk. Valoda.

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā Ieslēgšana, tiek rādīts akumulatora uzlādes līmenis.

Akumulatora uzlādes līmenis 3 Akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Akumulatora uzlādes līmenis 2 Akumulatora uzlādes līmenis ir zems, taču kameru var lietot.
Akumulatora uzlādes līmenis 1 Akumulators drīz būs tukšs (mirgo).
Akumulatora uzlādes līmenis 0 Uzlādējiet akumulatoru.

Piezīme

 • Akumulators izlādējas ātrāk, ja:
  • Aizslēga poga tiek ilgāku laiku spiesta līdz pusei.
  • Tiek bieži aktivizēta AF, neveicot fotografēšanu.
  • Tiek izmantots Image Stabilizer (Attēla stabilizators).
  • Tiek izmantota Wi-Fi funkcija vai Bluetooth funkcija.
  • Tiek bieži izmantots ekrāns.
 • Pieejamo uzņēmumu skaits var samazināties atkarībā no faktiskajiem uzņemšanas apstākļiem.
 • Objektīva darbībai barošanu nodrošina kameras akumulators. Daži objektīvi var iztukšot akumulatoru ātrāk nekā citi.
 • Zemā temperatūrā uzņemšana var nebūt iespējama pat ar pietiekamu akumulatora uzlādes līmeni.