Tv: Aizslēga prioritātes AE

Šajā režīmā lietotājs iestata ekspozīcijas laiku, un kamera automātiski iestata diafragmas atvēruma vērtību, lai iegūtu objekta gaišumam piemērotu standarta ekspozīciju. Īsāks ekspozīcijas laiks iesaldē kustību. Garāks ekspozīcijas laiks izpludina attēloto objektu, radot kustības iespaidu.

Tv ir saīsinājums no angļu “Time value” — laika vērtība.

Izpludināta kustība

(ilgs ekspozīcijas laiks: 1/30 s)

Iesaldēta kustība

(īss ekspozīcijas laiks: 1/2000 s)

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Tv.

 2. Iestatiet vēlamo ekspozīcijas laiku.

  • Grieziet ripu Ripa, lai to iestatītu.
 3. Fokusējiet kameru uz objektu.

  • Līdz pusei nospiediet aizslēga pogu.
 4. Pārbaudiet rādījumu un fotografējiet.

  • Ja diafragmas atvēruma vērtība nemirgo, tiek iegūta standarta ekspozīcija.

Brīdinājums

 • Ja mirgo minimālā diafragmas atvēruma vērtība, tas norāda uz nepietiekamu ekspozīciju.

  Grieziet ripu Ripa, lai iestatītu ilgāku ekspozīcijas laiku, kamēr diafragmas atvēruma vērtība beidz mirgot, vai iestatiet augstāku ISO jutību.

 • Ja mirgo augstākā diafragmas atvēruma vērtība, tas norāda uz pārmērīgu ekspozīciju.

  Grieziet ripu Ripa, lai iestatītu īsāku ekspozīcijas laiku, kamēr diafragmas atvēruma vērtība beidz mirgot, vai iestatiet zemāku ISO jutību.

Piezīme

 • Ekspozīcijas laika rādījums

 • Ekspozīcijas laikam, kas mazāks par 1/4 s, attēlojums mainās no saucēja formāta uz ". Piemēram, 0"5 apzīmē 0,5 s un 15" – 15 s.