Citas izvēlnes funkcijas

[Uzņemšana1]

 • Shooting mode (Uzņemšanas režīms)

  Pieejamās opcijas ietver automātisko ekspozīciju un manuālās ekspozīcijas filmu ierakstīšanu.

[Uzņemšana2]

 • Exposure comp. (Ekspozīcijas kompensācija)

  Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt ±3 pakāpju diapazonā, ar soli 1/3. Plašāk par ekspozīcijas kompensāciju sk. Ekspozīcijas kompensācija.

 • FilmaISO speed settings (FilmaISO jutības iestatījumi)

  • ISO speed (ISO jutība)

   Režīmā [Manuālā ekspozīcija filmai] ISO jutību var iestatīt manuāli. Var izvēlēties arī automātisku ISO jutību.

  • Max for Auto (Automātiskās ISO jutības maksimums)

   Var iestatīt ISO automātiskās jutības maksimālo robežu filmu ierakstīšanai režīmā [Filmas] vai režīmā [Manuālā ekspozīcija filmai] ar automātisko ISO jutību.

   [H(25600)] tiek pievienots kā opcija pie [Max for Auto/Automātiskās ISO jutības maksimums], ja [1: ISO expansion/1: ISO paplašinājums] izvēlnē [Iestatīšana: Custom Functions(C.Fn)/Iestatīšana: Pielāgotas funkcijas(C.Fn)] ir iestatīts uz [1:Enable/1:Iespējot].

 • Auto Lighting Optimizer (Automātiskais apgaismojuma optimizators)

  Gaišumu un kontrastu var koriģēt automātiski. Plašāk par Auto Lighting Optimizer (Automātisko apgaismojuma optimizatoru) sk. Auto Lighting Optimizer (Automātiskais apgaismojuma optimizators).

 • Highlight tone priority (Gaišo zonu mērījuma prioritāte)

  Ierakstot filmas, var samazināt pārmērīgas ekspozīcijas izraisīto detaļu zudumu gaišajās zonās. Sīkāk par gaišo zonu mērījuma prioritāti sk. Gaišo zonu mērījuma prioritāte.

  Brīdinājums

  • Ierakstot filmas ar iestatītu [Uzņemšana: Highlight tone priority/Uzņemšana: Gaišo zonu mērījuma prioritāte], nav pieejams (netiek attēlots) [Enhanced/Pastiprināta].
 • FilmaAuto slow shutter (FilmaAutomātisks lēnais aizslēgs)

  Var izvēlēties, vai ierakstīt filmas, kas ir gaišākas nekā pie iestatījuma [Disable/Atspējot], automātiski pagarinot ekspozīcijas laiku vājā apgaismojumā.

  Tas ir pieejams ierakstīšanas režīmā [Filmas]. Darbojas, kad filmas ierakstīšanas izmēru kadru ātrums ir 59,94 kadri/s vai 50,00 kadri/s.

  • Disable (Atspējot)

   Ļauj ierakstīt filmas ar vienmērīgāku, dabiskāku kustību, kuras mazāk ietekmē objekta izkustēšanās nekā pie iestatījuma [Enable/Iespējot]. Ņemiet vērā, ka vājā apgaismojumā filmas var būt tumšākas nekā pie iestatījuma [Enable/Iespējot].

  • Enable (Iespējot)

   Ļauj ierakstīt gaišākas filmas nekā pie iestatījuma [Disable/Atspējot], automātiski pagarinot ekspozīcijas laiku līdz 1/30 s (NTSC) vai 1/25 s (PAL) vājā apgaismojumā.

  Piezīme

  • Ierakstot kustīgus objektus vājā apgaismojumā vai tad, ja parādās pēcattēli vai citas pēdas, ieteicams iestatīt [Disable/Atspējot].

[Uzņemšana3]

[Uzņemšana4]

[Uzņemšana5]

[Uzņemšana6]

 • Remote control (Tālvadība)

  Iestatot uz [Enable/Iespējot], var sākt vai apturēt filmas ierakstīšanu, izmantojot bezvadu tālvadības pulti BR-E1 (jāiegādājas atsevišķi). Vispirms savienojiet BR-E1 pārī ar kameru ().

  Ar bezvadu tālvadības pulti BR-E1

  Parastai filmas ierakstīšanai iestatiet palaišanas laika/filmas uzņemšanas slēdzi uz Filmas, tad nospiediet palaišanas pogu.

  Plašāk par intervāla foto filmām sk. Intervāla foto filmas.

[Uzņemšana7]

[Uzņemšana8]

 • VF display format (Attēlojuma formāts skatu meklētājā)

  Plašāk par attēlojuma formātu skatu meklētājā sk. Attēlojuma formāts skatu meklētājā.

 • HDMI info disp (HDMI informācijas attēlojums)

  Var konfigurēt informācijas attēlojumu attēla izvadei ar HDMI kabeļa starpniecību.

  • With info (Ar informāciju)

   Attēls, uzņemšanas informācija, AF punkti un cita informācija tiek rādīta otrā ierīcē ar HDMI kabeļa starpniecību. Ņemiet vērā, ka kameras ekrāns tiek izslēgts. Ierakstītās filmas tiek saglabātas kartē.

  • Clean / output (Tīrs/ izvade)

   HDMI izvadi veido vienīgi 4K filmas. Uzņemšanas informācija un AF punkti tiek attēloti arī kamerā, taču attēls netiek ierakstīts kartē. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi saziņa nav pieejama.

  • Clean / Full HDoutput (Tīrs/Full HD izvade)

   HDMI izvadi veido vienīgi Full HD filmas. Uzņemšanas informācija un AF punkti tiek attēloti arī kamerā, taču attēls netiek ierakstīts kartē. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi saziņa nav pieejama.