Mapju iestatījumi

Iespējams brīvi izveidot un izvēlēties mapi, kurā tiek glabāti uzņemtie attēli.

Mapes izveide

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Select folder/Iestatīšana: Izvēlēties mapi].

 2. Izvēlieties [Create folder/Izveidot mapi].

 3. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

Mapes izvēle

 • (1) Mapes nosaukums
 • (2) Attēlu skaits mapē
 • (3) Mazākais faila numurs
 • (4) Lielākais faila numurs
 • Mapes izvēles ekrānā izvēlieties mapi.
 • Uzņemtie attēli tiek glabāti jūsu izvēlētajā mapē.

Piezīme

 • Mapes

 • Mapē var atrasties līdz 9999 attēliem (failu numuri 0001–9999). Kad mape ir pilna, tiek automātiski izveidota jauna mape ar mapes numuru, kurš ir par vienu lielāks nekā iepriekšējās mapes numurs. Jauna mape tiek automātiski izveidota arī tad, ja tiek veikta manuāla atiestate (). Ir iespējams izveidot mapes ar numuriem no 100 līdz 999.
 • Mapju izveide, izmantojot datoru

 • Atveriet karti datora ekrānā un izveidojiet jaunu mapi ar nosaukumu “DCIM”. Atveriet mapi DCIM un izveidojiet tik daudz mapju, cik nepieciešams jūsu attēlu saglabāšanai un organizēšanai. Piešķirot mapēm nosaukumus, ir jāievēro obligātais formāts “100ABC_D”, kur pirmie trīs cipari ir mapes numurs diapazonā no 100 līdz 999. Pēdējās piecas rakstzīmes var būt jebkura kombinācija no lielajiem un mazajiem angļu alfabēta burtiem, cipariem un pasvītras “_”. Atstarpi nevar izmantot. Ņemiet arī vērā, ka diviem mapju nosaukumiem nevar būt vienāds mapes trīsciparu numurs (piemēram, “100ABC_D” un “100W_XYZ”), pat ja pārējās piecas rakstzīmes mapju nosaukumos atšķiras.